Sırbistan

SIRBİSTAN

VİZE


Belgrad'da 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" 2 Ekim 2010 tarih ve 27717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anlaşma uyarınca, her iki Tarafın geçerli umuma mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) pasaport, denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi, geçici pasaport ve seyahat belgesi hamili vatandaşları diğer Tarafın ülkesinde, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içinde doksan günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaftır. Anlaşma, her iki Tarafın tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan vatandaşlarının, her altı ay içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerinde (transit geçişler dâhil olmak üzere) vizeden muaf olmalarını da hükme bağlamaktadır.

Ancak, Sırbistan’ın ilgili mevzuatı gereği ülkeye seyahat edecek yabancıların, ülkeden ayrılacakları tarihten itibaren en az 6 ay geçerli pasaport hamili olmaları gerekmektedir.
 
Hamili bulunduğu pasaport, seyahat belgesi veya ikamet tezkeresi hakkında önceden başka bir ülkede kayıp veya çalıntı bildiriminde bulunmuş olan vatandaşlarımızın tüm ülkelere olduğu gibi Sırbistan’a da sözkonusu belge ile girmeleri mümkün değildir, bu belgeye sınır makamlarınca el konulmakta ve hamilinin Sırbistan’a girişine müsaade edilmemektedir. Sözkonusu belgeler hakkında ilgili ülkenin makamlarınca Interpol kanalıyla arama emri çıkartılmaktadır.
 
Ayrıca, Sırbistan Sınır Güvenliği mevzuatı gereği, Sırbistan’ı ziyaret edecek yabancıların sınır kapılarında seyahat amaçlarını beyan etmeleri gerekmektedir. Yabancıların sınır kapılarında gidiş-dönüş bilet, kalış sürelerine göre yeterli miktarda nakit para, davetiye mektubu veya teyitli otel rezervasyonu ibraz etmeleri zorunludur.
 
Sırbistan’dan transit geçeceğini beyan eden yabancıların ise seyahat etmeyi öngördükleri üçüncü ülkeye seyahat engeli taşımadıklarını doğrulayan, giriş vizesi gibi belgeleri kontrol edilmektedir.

Sınır polisinin, yabancının Sırbistan’a seyahat amacından şüphe duyması, seyahatinin sonunda ülkeden ayrılmayacağına veya üçüncü bir ülkeye yasal olmayan yollarla gitmeye çalışacağı konusunda şüphe duyması durumunda, bu kişiyi ülkeye kabul etmeme yetkisi bulunmaktadır.

Öte yandan, Sırbistan’ı ziyaret edecek tüm yabancılar hakkında, barınmalarını sağlayacak olan kişi, kuruluş veya konaklama tesislerinin 72 saat önceden yerel emniyet makamları nezdinde bildirimde bulunmalarını gerektiren bir yasal düzenleme bulunmaktadır.

Yabancıların ikamet adresinin (otel, hostel, vb…) değişmesi durumunda ise, 24 saat içerisinde yine ilgili emniyet müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Sırbistan AB üyesi değildir, Schengen alanı içinde de bulunmamaktadır. Bu itibarla, “tek giriş” için geçerli Schengen vizesi hamili vatandaşlarımız, örneğin Türkiye’den Yunanistan’a girdiklerinde hamili bulundukları sözkonusu vize geçersiz olacaktır. Bu kişilerin Sırbistan’dan başka bir Schengen ülkesine gitmek istemeleri halinde o ülke için yeniden giriş vizesi almaları gerekecektir.

Sırbistan’a seyahat edecek reşit olmayan yabancıların ise sınır kapılarında, ebeveynince düzenlenmiş ülkeye seyahat nedenini ve bu seyahat süresince kendilerine refakat edecek kişi veya kurumun isim ve açık adresini içeren belge (muvafakatname) ibraz etmeleri gerekmektedir.

Karayoluyla seyahat eden vatandaşlarımızın sözkonusu seyahatlerini birkaç araba ile konvoy halinde gerçekleştiriyor olmaları halinde, sınır kapılarında pasaport kontrolü esnasında, pasaportlarını görevli memura tek tek vermeleri ve en öndeki aracın şoförünün tüm araçlardaki yolcuların pasaportlarını bir seferde vermemesi, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşmasının önlenmesi açısından büyük önem arzetmektedir.

YOL GÜZERGÂHI VE SINIR KAPILARI
Sırbistan'ın Batı Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan yol üzerinde bulunması nedeniyle her yıl birçok vatandaşımız bu ülkeden transit geçmektedir. Transit geçiş yapan vatandaşlarımızın çoğunluğunu Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız ile bu ülkelerden mal ve yolcu taşıyan otobüs ve TIR şoförlerimiz oluşturmaktadır.

Sözkonusu ülkelerden Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlarımız, Sırbistan'a Macaristan veya Hırvatistan'dan giriş yapmakta; Bulgaristan ve Makedonya'dan çıkmaktadırlar. Dönüşte de aynı güzergâhlar, bu kere ters istikamette kullanılmaktadır. Bu çerçevede;

- Macaristan üzerinden Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız genellikle, Macaristan’ın Reske, Tombo, Hercegsanto veya Kelebija şehirlerinden geçerek, Sırbistan’a Horgoş (E-75), Kelebija (E-75’den sapak) ve Baçki Breg (E-660) sınır kapılarından girmekte ve Sırbistan’ın Subotica şehrine ulaşmaktadırlar. Daha sonra, sırasıyla, Subotica, Novi Sad, Belgrad, Niş ve Pirot şehirlerini takip ederek Sırbistan-Bulgaristan arasındaki Gradina/Kalotina (E-80) sınır kapısını kullanmaktadırlar.

-Macaristan’dan Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız ayrıca, Niş kentinden Makedonya istikametini takip edip, Sırbistan-Makedonya sınırındaki Preşevo/Tabanoce (E-75) sınır kapısını kullanarak ülkeden ayrılmaktadırlar. Sırbistan-Makedonya sınırını kullanan vatandaşlarımız Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye İpsala sınır kapısından girmektedirler.

-Hırvatistan’dan Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız ise Zagrep-Bajakova güzargahını takip ederek, Batrovci/Bajakova gümrük kapısından E-70 otoyolunu kullanarak Belgrad’a ulaşmaktadırlar.

Öte yandan, Türk Havayolları’nın her gün iki seferi, Air Serbia’nın haftanın her günü bir seferi, Pegasus’un ise haftanın dört günü İstanbul-Belgrad seferi bulunmaktadır. Alman Havayolları Lufthansa’nın Ankara-Münich/Frankfurt-Belgrad seferi de mevcuttur.  

Sırbistan gümrük kuralları gereği, yabancıların ülkeye girerken yanlarında bulunan her şeyi sözlü olarak sınır kapılarında gümrük görevlilerine beyan etmeleri gerekmektedir. Gümrük görevlileri gerekli görürler ise bagajlarının açılmasını talep edebilirler. Yolcunun seyahati süresince ihtiyacı olacak miktardaki giysi, ayakkabı, yiyecek maddesi, ilaç, ev eşyası, vb. gibi ürünlerin şahsi kullanıma ait olduğu kabul edilerek, normal gümrük beyan işlemine tabi tutulur, gümrük vergisi alınmaz. Ancak, yabancıların valizlerinde, diğer bagajlarında veya seyahat ettikleri aracın içerisinde bulunan, aynı türden şahsi kullanım fazlası olarak değerlendirilebilecek eşya (giysi, cep telefonu, bilgisayar, ev eşyası vb.) ticari amaçlı olarak kabul edilerek gümrük kontrolünde, satın alındığı ülkeden temin edilecek faturası ile birlikte yazılı olarak bildirilmesi istenir.

Bununla birlikte, yolcu beraberinde bulunan ve yolcunun sözkonusu seyahati esnasında kullanabileceği miktardan daha fazla olduğu değerlendirilebilecek eşyanın (mücevherat, altın ve gümüş takı, altın ve gümüş süs eşyası, cep telefonu, bilgisayar, giyisi, vb…) sınır kapılarında beyan edilmesi gerekmektedir.

Gümrük kapılarında tahsil edilen gümrük harcı, eşyanın niteliğine göre belirlenmekte ve eşyanın değerinin %33’ünün altında kalacak şekilde hesaplanmaktadır. İlgili gümrük kapısında düzenlenecek proforma faturanın ülkeden ayrılırken de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sırbistan’a uyuşturucu, zehir ve toksik niteliği olabilecek her türlü malzeme, her türlü silah (kurusıkı ve pompalı silahlar dâhil), silah mühimmatı, ticari madde ile altın, değerli taş, gümüş ve külçe değerli maden sokulması veya çıkartılması yasaktır.

Sırbistan gümrük mevzuatına göre ülkeye girerken döviz bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. Ülkeye girişte kişi başı 10.000 Avro ve üzeri nakit paranın yazılı olarak beyan edilmesi zorunludur. Sırbistan’a girerken 10.000 Avro ve üzeri nakit parasını beyan etmeyen vatandaşlarımız, paralarına el konularak mahkemeye çıkarılmaktadırlar. Bu sebepten ötürü mahkemeye çıkarılan kişilerden paralarının kaynağını ispatlayabilenlere paralarının bir kısmı iade edilmektedir. Ancak, sözkonusu belgeleri ibraz edemeyenlerin paralarına el konulmaktadır.

Öte yandan, Sırbistan’a giriş yapan vatandaşlarımızın yanlarında bulunan ve kişi başı 10.000 Avro’yu aşan para miktarını beyan etmeleri durumunda Sırbistan’dan çıkış yaparken, taşıdıkları para miktarıyla ilgili sorun yaşamaksızın ülkeden ayrılmaları mümkündür. 
 
Gümrük kapılarında beyan edilmemesi nedeniyle el konulan para ve eşyanın değeri, seyahat edilen aracın değerine belirli bir oranda yaklaşması durumunda araca da mahkeme kararıyla el konulmaktadır.

Diğer taraftan, yabancıların Sırbistan’da yapacakları 150 Avro’nun üzerindeki alışverişleri için ödedikleri katma değer vergisini geri almaları mümkündür. Bunun için ülkeden ayrılmadan önce, satın alınan eşyanın faturasının sınır kapılarındaki gümrük kontrol noktalarında onaylatılması gerekmektedir. Gümrük makamlarınca düzenlenecek olan REA 4 formunun, düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ürünün satın alındığı mağazaya ibraz edilmesi halinde, mağaza tarafından katma değer vergisi bedeli iade edilmektedir.

 

KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları E-75 ve E-70 karayollarının çeşitli noktalarında yol çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın seyahatlerine başlamadan önce “Auto Moto Savez Srbije”nin (AMCC) aşağıda kayıtlı web sayfasını kontrol etmeleri ve bu sayfada belirtilen ihtarlara uymaları tavsiye edilmektedir. Anılan derneğin 24 saat hizmet veren 1987 veya +381 11 3331200 numaralı telefonları aranarak da bilgi alınması mümkündür.

http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210

Sırbistan’da otoyollar ve diğer şehirlerarası yollar genel olarak güvenlidir. Yollarda soygun ve gasp gibi olaylara nadir rastlanmaktadır. Özellikle oto yollarda güvenlik güçleri düzenli olarak denetim yapmaktadır. Vatandaşlarımızın araçlarının veya araç içerisinde bıraktıkları çanta, cüzdan, vb. eşyaların çalınması olaylarının çoğunlukla benzin istasyonlarında olduğu bilinmektedir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın mağdur olamamaları için bu tür değerli eşyalarını ve pasaportlarını, araçlarının kapalı bölmelerinde muhafaza etmeleri ve beraberlerindeki paralarını tek bir yer yerine farklı yerlerde bulundurmalarında fayda görülmektedir. Vatandaşlarımızın hırsızlık ve gasp gibi olaylarla karşılaşmaları durumunda en yakın polis karakoluna başvurmaları ve dil sorunundan kaynaklanan yanlış anlaşılmaları engellemek için acilen Büyükelçiliğimizle temas etmeleri uygun olacaktır.

Vatandaşlarımız Sırbistan’da otoyol ücretlerini Dinar’ın yanı sıra Avro ile de ödeyebilmektedirler. Vatandaşlarımızın otoyol ücretini ödemek için yanlarında bozuk para bulundurmaları ve gişelere yaklaşırken yol ücretlerini hazır bulundurmaları gişelerde oluşabilecek uzun kuyrukların önlenmesi bakımından önem arzetmektedir.

Öte yandan, Sırbistan’da, Avrupa Birliği Ülkelerinde otoyol ücretlerinin ödenmesi için kullanılmakta olan “Vignet” uygulaması yoktur. Otoyol ücretleri mesafelere göre tahsil edilmektedir. Örneğin, Macaristan’dan Sırbistan’a gelen bir sürücünün, Subotica-Novi Sad ve Novi Sad-Belgrad mesafeleri için ayrı ayrı ücret ödemesi gerekmektedir.

Otoyol ücretlerinin, bozuk para olmaması gibi gerekçelerle ödenmesi gereken ücretten daha fazlasının talep edilmesi durumunda, vatandaşlarımız Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi ile temasa geçebilirler. Büyükelçiliğimize 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numarası: +381 11 333 24 00’dır.

 

 

 

 

Dinar olarak yol ücreti

BEOGRAD

Avro olarak yol ücreti

Mesafe: Beograd – Niš

I

II

III

IV

Ödeme Gişesi

I

II

III

IV

10

50

100

190

TRANŠPED

0.50

0.50

1.00

2.00

10

70

140

290

VRČIN

0.50

1.00

1.50

2.50

90

140

280

570

MALI POŽAREVAC

1.00

1.50

2.50

5.00

110

170

340

690

UMČARI

1.00

1.50

3.00

6.00

130

200

400

810

VODANJ

1.50

2.00

3.50

7.00

150

230

460

920

KOLARI

1.50

2.00

4.00

8.00

170

260

520

1,040

SMEDEREVO

1.50

2.50

4.50

9.00

180

270

540

1,080

POŽAREVAC

1.50

2.50

4.50

9.00

270

410

810

1,630

VELIKA PLANA

2.50

3.50

7.00

14.00

310

470

930

1,870

MARKOVAC

3.00

4.00

8.00

16.00

330

500

1,000

2,010

LAPOVO

3.00

4.50

5.50

17.00

350

520

1,040

2,090

BATOČINA

3.00

4.50

9.00

17.50

410

630

1,250

2,500

JAGODINA

3.50

5.50

10.50

21.00

460

690

1,370

2,760

ĆUPRIJA

4.00

6.00

11.50

23.00

490

740

1,480

2,970

PARAĆIN

4.50

6.50

12.50

25.00

530

800

1,600

3,210

POJATE

4.50

7.00

13.50

27.00

580

870

1,730

3,470

RAŽANJ

5.00

7.50

14.50

29.00

640

970

1,920

3,860

ALEKSINAČKI RUDNICI

5.50

8.50

16.00

32.50

660

990

1,970

3,960

ALEKSINAC

5.50

8.50

16.50

33.00

730

1,100

2,190

4,390

NIŠ

6.50

9.50

18.50

36.50

 

 

 

 

 

Dinar olarak yol ücreti

ŠIMANOVCI

Avro olarak yol ücreti

Mesafe: Beograd – Šid

I

II

III

IV

Ödeme Gişesi

I

II

III

IV

70

100

200

400

PEĆINCI

1.00

1.00

2.00

3.50

120

180

350

700

RUMA

1.00

1.50

3.00

6.00

170

260

500

1,000

SREMSKA MITROVICA

1.50

2.50

4.50

8.50

250

390

760

1,520

KUZMIN

2.50

3.50

6.50

13.00

310

470

920

1,840

ADAŠEVCI-MOROVIĆ

3.00

4.00

8.00

15.50

340

520

1,030

2,050

ŠID

3.00

4.50

9.00

17.50

 

 

Dinar olarak yol ücreti

Mesafe: Beograd – Novi Sad

Avro olarak yol ücreti

I

II

III

IV

Ödeme Gişesi

I

II

III

IV

240

350

710

1420

STARA PAZOVA, INĐIJAŽ BEŠKA

2.00

3.00

6.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinar olarak yol ücreti

Mesafe: Novi Sad – Subotica

Avro olarak yol ücreti

I

II

III

IV

Ödeme Gişesi

I

II

III

IV

330

500

990

1.980

SIRIG, ZMAJEVO. VRBAS

3.00

4.50

8.50

16.50

Dinar olarak yol ücreti

Mesafe: Niš – Leskovac

Avro olarak yol ücreti

I

II

III

IV

Ödeme Gişesi

I

II

III

IV

190

280

570

1.130

DOLJEVAC. DOLJEV. SELO. BRESTOVAC

2.00

2.50

5.00

09.50


TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Sırbistan’da 2014 yılında yürürlüğe giren yeni trafik kanunu oldukça ağır cezalar içermektedir. Vatandaşlarımızın seyahatleri süresince trafik kurallarına uymaları, hız sınırlarına dikkat etmeleri ve hatalı solama yapmamaları tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın uyması gereken trafik kuralları özetle aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • Sırbistan’da farların 24 saat açık tutulması, ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takılması zorunludur.
 • Sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanması yasaktır.
 • Trafik işaretleriyle özel bir ikaz yapılmamış olması halinde, yolda öncelik her zaman sağ taraftan seyreden araca aittir.
 • Trafik suçlarında, trafik polisi olay yerinde cezası 3.000 veya 5.000 Dinar tutarında olan suçlar için makbuz düzenleyebilmektedir. Sürücünün bu cezayı hemen banka veya postane aracılığı ile ödemesi gerekmektedir. Suçlunun sözkonusu cezanın yarısına tekabül eden, 1.500 ve 2.500 Dinar tutarındaki kısmını banka veya postaneye ödemesi halinde cezanın tamamı ödenmiş kabul edilmektedir.
 • Olay gün veya saatinde banka ve postanelerin kapalı olması ya da olayın yerleşim yeri dışında meydana gelmesi durumunda, trafik polisi 3.000 Dinar tutarındaki cezayı 1.500 Dinar, 5.000 Dinar tutarındaki cezayı ise 2.500 Dinar olarak tahsil edebilmektedir. Cezanın olay yerinde ödenmesi durumunda, polise ayrıca 45 Dinar posta ücreti de ödenmektedir.
 • Suçlu para cezasını ödemez ise, mahkemeye çıkartılmayı talep ettiği kabul edilerek hemen ilgili mahkemeye götürülür. Ancak, suçlunun olay günü mahkemeye çıkartılmasının mümkün olmadığı takdirde, ilgili trafik polisinin önerisiyle suçla alakalı adli süreç tamamlanıncaya kadar, mahkeme suçlunun pasaport veya devlet sınırını terk etmesine imkân tanıyacak seyahat belgesine el koyabilmektedir.
 • Daha ağır trafik suçlarında polis sürücüyü, suçun mahiyetine göre 6.000 Dinar’dan 20.000 Dinar’a, 15.000 Dinar’dan 30.000 Dinar’a ve 100,000 Dinar’dan 120.000 Dinar’a kadar para cezası hükmetmeye yetkili hâkim karşısına çıkartacaktır. Hâkim suçun derecesine göre 60 güne kadar hapis cezası kararı da verebilmektedir. Para cezasını ödemeyenlerin cezaları hapis cezasına çevrilmektedir. 
 • Trafik polisi sadece, olay yerinde 1.500 ve 2.500 Dinar tutarını aşmayan para cezaları ile 45 Dinar posta ücretini tahsil etmeye yetkilidir.
 • Para cezaları polise sadece Dinar olarak ödenebilir. Bunun haricindeki yöntemlere başvurulması suç teşkil etmektedir.
 • Trafik ekiplerinin otoyollarda sivil araçlarla kontrol yapması mümkündür. Bu araçlar radar ve kamera sistemiyle donatılmıştır.
 • Sivil araçlarda görev yapan polis memurları yolda seyreden araçları durdurmak istediklerinde, şüpheli aracın önüne geçerek ve ekip aracının arka kısmında bulunan LED ekrândan yazılı olarak, Sırpça, İngilizce ve Almanca “Takip Et, Polis veya Dur” gibi ihtarlarda bulunacaklardır.
 • Böyle bir durumda sürücülerin önlerinde seyreden polis ekibinin ihtarına riayet ederek, en uygun yerde durmaları gerekmektedir.
 • Vatandaşlarımızın sözkonusu sivil aracın polis ekibi olduğundan tereddüt etmeleri halinde ise, ihtarı anladıklarını göstermek maksadıyla 4’lü sinyal yakmaları ve güvenli olduğunu düşündükleri (benzin istasyonu gibi) en yakın noktada önde seyreden polis ekibinin sürücünün duracağını anlayacağı şekilde işaret verdikten sonra durmaları gerekmektedir.
 • Trafik kontrolü otoyollarda bulunan kameralar aracılığıyla da yapılabilmektedir. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, otoban çıkışlarındaki yol ayrımlarında veya benzin istasyonlarının girişinde durdurulacaklardır.
 • Trafik polisinin rüşvet talep etmesi durumunda, sürücülerin otoyol kenarlarında bulunan ilan panolarında yer alan ihbar hattı telefon numarasını aramaları gerekmektedir.
 • İhbar hattı Sırpça hizmet vermekte olup, Türkçe hizmet verilmesi için Büyükelçiliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
 • Otoyol kenarlarında bulunan servis/acil durum şeritlerini gereksiz yere ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere 1.000 Avro para cezası kesilmektedir. Bu itibarla, konvoy halinde seyahat eden vatandaşlarımızın, konvoydaki araçlardan birinin polis tarafından durdurulması halinde, yollarına devam ederek en yakın park alanında beklemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Müsaade edilen alkol oranı 0,3 promil’dir. Bu oranın üzerinde alkollü olan sürücüler tutuklanmaktadır.
 • Sürücüler kırmızı ışıkta geçmesi veya yaya önceliğine riayet etmemesi durumunda, 15.000 ila 50.000 Dinar para, 30 güne kadar hapis ve 3 ay süreyle trafikten men cezasına, kaza durumunda ise 60 güne kadar hapis cezası ve 10 ay süreyle trafikten men cezasına çarptırılmaktadırlar.
 • Araçlarda ilk yardım çantası, üçgen reflektör, çekme halatı ve yedek far ampulü ile reflektörlü yelek bulundurulması zorunludur.
 • Otoyollarda durulması ve araçtan inilmesi kesin olarak yasaktır. Araçtan inilmesi gereken durumlarda reflektörlü yelek giyilmesi gerekmektedir.
 • Hız sınırı, mesken mahalde 50, tali yollarda 80, otoyollarda ise 120 km/h’dir.
 • Sırbistan’ın ilgili yasaları uyarınca, kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı kabul edilen trafik suçlarında, sürücü mahkemeye sevk edilmekte ve hakkında başlatılan adli süreç tamamlanıncaya kadar Sırbistan’dan ayrılmasına imkân verecek pasaport ve seyahat belgesi gibi evrakına el konulmaktadır.
 • Diğer taraftan, 5.000 Dinar’ın üzerindeki para cezalarında ise sürücü mahkemeye sevk edilmektedir. Sürücüler, hatalı solama ve hız sınırının aşılması gibi küçük sayılabilecek trafik suçlarında dâhi para cezasına dönüştürülmeyen ve 8 günden başlayan hapis cezasına çarptırılmaktadır. Örneğin hız sınırının 41-60 km/h aşılması durumunda sürücüler 60 ila 200 Euro para cezasına ve 15 günden başlayan hapis cezasına çarptırılmaktadır.

 

Sırbistan’da trafik kazası yapılması durumunda, sürücülerin en yakın polis karakoluna başvurması gerekmektedir. Kazanın hemen ardından polis ile savcı olay yerine gelerek durumu tespit eder ve kaza hakkında tutanak düzenler. Sözkonusu kazaya sebebiyet veren kişi, savcının talimatı ile tutuklanır ve ilk ifadesi alınır. Tutukluya yanında avukat bulundurması tavsiye edilmektedir. Savcı iddianamesini hazırladıktan sonra duruşmanın yapılabilmesini teminen dosyayı mahkemeye iletir. Mahkeme Başkanı'nın ana duruşmayı yürütecek hâkimi tayininden sonra duruşmanın günü tespit edilir. Tutuklanan yabancılara Sırbistan Mahkemelerince avukat ve tercüman tayin edilmektedir. Yabancının polis ve savcıya vereceği ilk ifadesinde bahsekonu avukat ve yeminli tercüman ücretleri mahkeme tarafından ödenmektedir.
 
Ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ise 1-10 yıl arasında değişen hapis cezası kararı alınmaktadır. Trafik suçlarından kaynaklanan hapis cezaları kefalete veya başka tür cezaya (ülkede araba kullanma yasağı, para cezası, vb…) dönüştürülmemektedir.
 
Diğer taraftan, vatandaşlarımız, araç tamiri ve yolda kalma gibi konularında da AMCC otomobil kulübünün +3811987 numaralı çağrı merkezine başvurulabilmektedir. Anılan çağrı merkezi Sırpça ve İngilizce hizmet vermektedir. AMCC aynı zamanda, Almanya ADAC, Avusturya OAMTC, İsviçre TCS, Fransa ACTA, Hollanda ANWB, İskandinav ülkeleri SOS, Belçika TCB, İngiltere AA otomobil kulüplerine ait üyelikleri de kabul etmektedir. Yukarıda kayıtlı otomobil kulüpleri dışında üyelikleri bulunan vatandaşlarımızın da AMCC hizmetlerinden ücret karşılığı yararlanmaları mümkün olabilecektir.

AMCC tarafından gönderilen çekici ve servis araçlarının BG plakalı olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sırbistan’da uygulanmakta olan trafik cezaları aşağıda sunulmaktadır:

İHLAL EDİLEN KURAL

CEZA

Emniyet kemerinin takılmaması veya çocuğun ön koltukta oturması

5,000 RSD

Kuraldışı dönme

 

6,000 RDS’den 20,000 RSD’ye kadar para cezası + 2 puan (kazaya sebebiyet verilmediğinde) 10,000 RSD’den 40,000 RSD’ye kadar para cezası + 3 puan veya 45 gün hapis (kazaya sebebiyet verildiğinde)

Sollama

6,000 RSD’den 20,000 RSD’ye kadar para cezası  + 2 puan veya 30 gün hapis (kazaya sebebiyet verilmediğinde) 10,000 RSD’den 40,000 RSD’ye kadar para cezası  + 3 puan veya 45 gün hapis cezası (kazaya sebebiyet verildiğinde)

Usulsüz park etme

5,000 RSD para cezası

Kavşakta önceliği ihmal etme

6,000 RSD’den 20,000 RSD’ye kadar para cezası + 3 puan (kazaya sebebiyet verilmediğinde) 10,000 RSD’den 40,000 RSD’ye kadar para cezası + 4 puan veya 45 gün hapis cezası (kazaya sebebiyet verildiğinde)

Kırmızı/sarı ışıkta geçme

 

 

15,000 RSD’den 30,000’RSD’ye kadar para cezası + 6 puan veya 30 gün hapis ve 3 ay süre ile sürücü belgesine el konulması (kazaya sebebiyet verilmediğinde) 30,000 RSD’den 50,000’RSD’ye kadar para cezası + 9 puan veya 60 gün hapis cezası ve 5 ay süre ile sürücü belgesine el konulması (kazaya sebebiyet verildiğinde)

Yaya geçidinde yaya beklerken kırmızı ışıkta geçme

14 puan, 15 gün hapis cezası ve 8 ay süre ile sürücü belgesine el konulması (kazaya sebebiyet verilmediğinde)
16 puan, 45 gün hapis cezası ve 10 ay süre ile sürücü belgesine el konulması (kazaya sebebiyet verildiğinde)

 

 

 

 

HIZ SINIRLARININ İHLAL EDİLMESİ

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

CEZA

10 km/s’e kadar aşılması

3,000 RSD para cezası

10 km/s’ten 21 km/s’e kadar aşılması

5,000 RSD para cezası

21 km/s’ten 50 km/s’e kadar aşılması

6,000RSD’den  20,000 RSD’ye kadar para cezası + 4 puan

51 km/s’ten 70 km/s’e kadar aşılması

15,000 RSD’den 30,000 RSD’ye kadar para cezası + 7 puan

70 km/s’ten fazla aşılması

14 puan, minimum 30 gün hapis cezası

 

 

 

YERLEŞİM YERİNDE

 

20 km/s’e kadar aşılması

3,000 RSD para cezası

21 ila 40 km/s’e kadar aşılması

5,000 RSD para cezası

41 ila 60 km/s’e kadar aşılması

6,000 RSD’den 20,000 RSD’ye kadar para cezası + 3 puan

61 ila 80 km/s’e kadar aşılması

15,000’den 30,000 RSD’ye kadar para cezası + 6 puan

80 km/s’den fazla aşılması

14 puan, en az 30 gün hapis cezası

 

 

 

 

 

 

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Kandaki alkol oranı

Genel

Özel Sürücü Kategorileri*

0.03%’e kadar

-

5,000 RSD

0.03%’den 0.05 %’e kadar

5,000 RSD para cezası

5,000 RSD

0.05%’den 0.12%’ye kadar

6,000 RSD’den 20,000 RSD’ye kadar + 6 puan

6,000 RSD’den 20,000’RSD’ye kadar para cezası + 6 puan

0.12%’den 0.16%’ya kadar

15,000 RSD’den 30,000 RSD’ye kadar + 10 puan

15,000 RSD’den 30,000RSD’ye kadar para cezası + 10 puan

0.16%’dan 0.2%’ye kadar

15,000 RSD’den 30,000 RSD’ye kadar + 12 puan

15,000 RSD’den 30,000 RSD’ye kadar para cezası + 12 puan

0.2%’den fazla

 En az 15 gün hapis cezası + 14 puan

En az 15 gün hapis cezası + 14 puan


TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR
Vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne 00 381 11 24 00 numaralı telefondan mesai saati haricinde, hafta sonları ve resmi tatil günleri de dahil 7 gün 24 saat ulaşmaları mümkündür.

Vatandaşlarımızın ayrıca, Sırbistan’da acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri numaralar aşağıda sunulmaktadır.

Türk Havayolları Belgrad Ofisi: 00 381 11 303 61 95 (Hafta içi 09:00-17:00)
Türk Havayolları Belgrad Nikola Tesla Havalimanı Ofisi: 00 381 11 209 72 25/26 (Haftanın hergünü 07:00-11:00/17:00-21:00)
Polis:192
İtfaiye:193
Ambulans:194
Askeri Ambulans:1976
AMSS Yol Yardımı 1987
Askeri Polis 19860
Danışma Hattı 1985
Ayrıca, vatandaşlarımızın Sırbistan’daki seyahatlerine başlamadan önce;
Büyükelçiliğimizin http://www.belgrad.be.mfa.gov.tr/Mission.aspx
Sırbistan Gümrük İdaresi’nin http://www.serbiancustoms.rs
Sırbistan İçişleri Bakanlığı’nın www.mups.gov.rs
AMCC’nin http://www.amss.org.rs/
Sırbistan Karayolları Kamu Kuruluşu’nun http://www.putevi-srbije.rs/index.php?lang=en
adreslerindeki internet sayfalarını kontrol ederek, bu sayfalarda yayınlanan duyuruları seyahatleri süresince dikkate almaları faydalı olacaktır.

AYRICA DUYURULMASINDA YARAR GÖRÜLEN HUSUSLAR
a)Sırbistan sınır makamları yasadışı göç ile mücadele saikiyle, özellikle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı sınır kapısında sıkı denetimler uygulamaktadırlar. Ülke yasaları gereği, yabancıların sınır kapılarında, seyahat amacını doğrulayıcı belgelerin (gidiş-dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu, davetiye mektubu, seyahat süresince yeterli olacak miktarda nakit para, reşit olmayan kişilerin ebeveynlerince düzenlenmiş muvafakatname, vb.) sınır polisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sınır polisinin pasaport kontrolü esnasında yaptığı mülakata kısa ve net cevaplar verilmesi, seyahat amacının açıkça belirtilmesi ülkeye kabul için büyük önem arzetmektedir. Sınır kapılarında sorun yaşayan vatandaşlarımıza mümkün olan ölçüde gerekli yardımlar sağlanmakla birlikte, vatandaşlarımızın her durumda Sırbistan’a girişi sağlanamamaktadır.

b)Hırvatistan 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başlamıştır. Bu itibarla, Sırbistan’dan Hırvatistan’a seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Hırvatistan’a girişleri için geçerli vizelerinin bulunması gerekmektedir.

c)Sırbistan gümrük mevzuatı gereği ülkeye sokulması yasak olan mallara azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle, ülkemize beyanda bulunmaksızın yolcu beraberinde nakit para getirilmesine ilişkin düzenlemeler sonrasında ülkemize yüksek miktarda dövizle giriş yapanların sayısında artış olduğu, bu sebeple ülkemize müteveccihen Sırbistan’a giriş yaparken yanlarında bulundurdukları 10.000 Avro ve üzeri nakit parayı beyan etmeyen vatandaşlarımızın  paralarına el konulması vakalarında artış yaşandığı gözlemlenmektedir.
 
Bu itibarla, vatandaşlarımızın mağdur olmasının önüne geçilebilmesini teminen 10.000 Avro ve üzeri nakit paranın Sırbistan’a girerken beyanda bulunmaları gerekmektedir. Aksi halde 10.000 Avro üzeri paralara el konularak mahkemeye sevk edilen vatandaşlarımızdan paralarının kaynağını ibraz edenlerin büyük bir kısmı iade edilmekte olup, ibraz edemeyenlerin paraları ise iade edilmemektedir. Ayrıca, Gümrük mevzuatının ihlalinden kaynaklanan nedenlerle mahkeme kararıyla el konulan para ve mallar için vatandaşlarımızın yaptığı başvurulara ilişkin mahkeme süreci yıllar almaktadır.

d)Trafik kurallarının ihlalinden kaynaklanan hapis cezaları para cezasına dönüştürülmemekte ve sürücüler kefaletle serbest bırakılmamaktadır.

e)Sırbistan’da her ne sebepten olursa olsun tutuklanan veya gözaltına alınan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bekletilmeden duruşmalarının görülmesi maksadıyla mahkeme heyetleri ile irtibata geçilmektedir. Ancak, mahkeme kararına veya Sırbistan’daki hukuki sürece Büyükelçiliğimizin müdahalesi mümkün değildir.

f)Sırbistan’da yere çöp atılması, mesire alanlarında ve dinlenme tesislerinde çöp bırakılması halinde, bölge polisi tarafından 50 Avro’dan başlayan para cezası uygulanmaktadır.

g)Ülkemiz ve Sırbistan’ın da taraf olduğu “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)” kapsamında Sırbistan karayolunu kullanacak TIR şoförlerimizin anılan Anlaşma ve Sırbistan trafik kurallarına azami riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, hem yapacakları trafik ihlallerinden hem de takograf cihazlarında kayıtlı ihlallerden ötürü haklarında cezai işlem uygulanmak üzere mahkemeye çıkarılmaktadırlar.