#

SC-9, 5 Nisan 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün “Europol’ün Ağır Organize Suç Değerlendirmesi (SOCTA) 2013 Raporu Hakkında” Bir Soruya Cevabı

19 Mart 2013 tarihinde Europol’ün resmi internet sitesinde yayımlanan Europol Ağır Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi (SOCTA) 2013 Raporu’nun kamuoyunun bilgisine sunulan metninde, kanun uygulama alanındaki yoğun çabalara rağmen Türkiye’nin AB ile sınırlarının kırılganlığının devam ettiği; Avrupa Birliği ülkelerindeki eroinin büyük çoğunluğunun Türkiye’den transit geçtiği ve eroinin varış pazarlarına Türk organize suç şebekelerince yasadışı şekilde ulaştırıldığı iddiaları yeralmaktadır.

Türkiye uyuşturucuyla mücadelede en ciddi önlemleri alan ülkelerden biridir. Nitekim, UNODC tarafından yayınlanan Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre, özellikle Afganistan’dan Avrupa ülkelerine sevk edilen eroin kaçakçılığında Balkan rotası üzerinde bulunan ülkemizin eroin yakalamaları, Avrupa ülkelerinin tamamının yakaladığı miktarın çok üstünde seyretmekte, dünya yakalamalarının ise yaklaşık altıda birine tekabül etmekte ve bu itibarla ülkemizi dünyada en fazla yakalama yapan ikinci ülke konumuna yükseltmektedir. Avrupa kıtasında ele geçirilen her üç kilogram eroinin iki kilogramının Türkiye’de ya da Türkiye’nin bilgi desteğiyle ele geçiriliyor olması da bu durumu teyit etmektedir. Diğer bir ifadeyle, Türk kolluk kuvvetlerinin kararlı mücadelesi sayesinde özellikle son beş yıldır AB ülkelerinde ele geçirilen eroinin iki katından daha fazla bir yakalama oranına ulaşılmıştır.

Türkiye’nin büyük fedakarlıklarla sürdürdüğü bu kararlı ve yoğun mücadelenin Avrupa ülkeleri tarafından doğal olarak takdirle karşılanması beklenmektedir. Ayrıca bu durum, Avrupa ülkelerinin polisiye kaynaklarını ya da bütçesini başka alanlarda değerlendirmesine imkan sağlamaktadır. Zira, son on yılda AB ülkelerinin toplam eroin yakalaması 3-4 kat düşerken Türkiye’nin eroin yakalaması 3-4 kat artmıştır.

Bu itibarla, Europol’ün SOCTA 2013 Raporu’nda ülkemizle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerin eksik ve yanıltıcı olduğu aşikardır.