#

SC:6 - 25 Ocak 2007, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Bir Soruya Cevabı

 

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Arman Kirakosyan’ın “Ermenistan’ın Türkiye ile önkoşulsuz ilişki tesis etmeye hazır olduğu” yönünde yaptığı açıklamaya atfen bazı basın organlarında son günlerde yayınlanan haberler Bakanlığımız tarafından dikkatle izlenmektedir. Ermenistan Hükümeti tarafından bugüne dek çeşitli dönemlerde bu mealde açıklamalar yapılmış olduğu cihetle, son beyanat yeni bir açılıma delalet etmemektedir.

Türkiye tüm komşularıyla ilişkilerini karşılıklı güven ve saygı ilkeleri temelinde geliştirmek arzusunu muhafaza etmektedir. Hal böyle olmakla birlikte, ikili ve bölgesel çerçevede ilişkilerin ve işbirliğinin tesisinin, geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin sadece Türkiye’nin atacağı adımlara bağlı olmayacağının, ilgili tarafların mukabil irade ve adımlarıyla mümkün hale gelebileceğinin vurgulanmasında yarar görülmektedir. Bu meyanda Ermenistan’la diyaloğun ileriye götürülmesi yönünde ülkemizin sergilediği yapıcı tutum çerçevesinde, çeşitli dönemlerde bir dizi somut adımlar atılmıştır. Ortak Tarih Komisyonu kurulması yönündeki önerimiz bunun somut bir örneğidir.

Bu yaklaşımın bir tezahürü olarak, Hrant Dink’in cenaze töreni vesilesiyle ülkemize gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Arman Kirakosyan ile dün İstanbul’da yapıcı ve olumlu bir atmosfer içinde cereyan eden bir görüşme yapılmıştır.

Geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan trajik olayın, Türkiye-Ermenistan ilişkileri bakımından yeni bir atmosfer oluşturmaya katkıda bulunmasını, bu ortam içinde, Ermenistan’ın ilişkilerimizdeki durağanlığın aşılması yönündeki iyi niyetli çabalarımıza karşılık vermesini samimiyetle ümit ediyoruz.