#

SC-32, 18 Aralık 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Ülkemizden Suriye’ye Silah-Mühimmat İhracatı Hakkında Basında Yer Alan Haberlere İlişkin Bir Soruya Cevabı

Suriye’ye yönelik politikamız açık ve şeffaf bir biçimde yürütülmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, ülkemizden Suriye'ye silah ve mühimmat ihracatı yapıldığı yönünde basınımızda yer alan haberlere ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılmış ve konuya ilişkin hususlar detaylı şekilde paylaşılmıştır.

Bu açıklamalarda da kaydedildiği üzere, sözkonusu haberlere konu olan ihracat, harp silahı özelliği bulunmayan malzemeleri içermekte ve gerek ülkemizin uluslararası taahhüt ve sorumluluklarına, gerek Suriye'deki mevcut durum itibariyle getirmiş olduğumuz kısıtlamalara aykırı bir durum oluşturmamaktadır.