#

SC:20, 28 Temmuz 2009, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Bir Soruya Cevabı

Soru: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında hidrokarbon kaynaklarını araştırma ve çıkarma ruhsatları verilmesi hususu, Yunan basınında geniş yankı bulmaya devam etmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi almaktan memnuniyet duyacağız.

Cevap: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımız dahilindeki bazı bölgelerde jeolojik istikşaf faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve petrol araştırmasına/çıkarılmasına izin verilmesine dair 30 Temmuz 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'nin 16 Temmuz 2009 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararlarıyla ruhsat verilen bölgeler tümüyle, doğal kaynakları araştırma ve bunlardan faydalanma konusunda münhasır egemenlik haklarımızın bulunduğu Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının içinde yer almaktadır.

Bu çerçevede TPAO, 14-18 Kasım 2008 tarihlerinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları dahilinde jeofizik araştırma faaliyetleri gerçekleştirmiştir.