#

SC:20 - 12 Mayıs 2006, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Bir Soruya Cevabı

Yunan makamlarınca yayımlanan bir mesajla, Alman araştırma gemisi “Poseidon” tarafından
Girit Adasının kuzeyinde Ege’nin uluslararası sularını da içeren bir alan dahilinde araştırma faaliyetinde bulunulacağının 3 Mayıs 2006 günü öğrenilmesi üzerine, keyfiyet Alman ve Yunan makamları nezdinde derhal soruşturulmuş ve anılan faaliyet hakkında bilgi talep edilmiştir.

Temin edilen ilk bilgilere göre, sözkonusu araştırmanın özü itibariyle, deprem riskiyle
bağlantılı olarak Ege’de tektonik ve volkanik faaliyetleri izleyerek değerlendirmeye yönelik olduğu, araştırmanın Alman bilim kuruluşlarınca desteklendiği anlaşılmıştır.

Konu hakkında 4 Mayıs 2006 gününden itibaren Yunan ve Alman muhataplarımız nezdinde uygun
düzeyde her türlü girişim yapılmış olup, Ege’de ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması için konu üzerinde başından itibaren gereken dikkat ve önemle durulmaktadır.