#

SC:19, 16 Temmuz 2009, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Bir Soruya Cevabı

Dışişleri Bakanlığı’nın mevcut temsil ihtiyacını karşılamak için tutulan yeni bina ile ilgili Bakanlığımıza çeşitli sorular gelmektedir.

Bilindiği gibi Dışişleri Konutu, resmi yemek, üst düzey ağırlama ve davet gibi diplomatik temsil ve temas faaliyetinin en önemli unsurlarından biridir. Bu konuyla ilgili ihtiyaç Bakanlık tarafından gündeme getirilmiş ve yine Bakanlığın gerekli incelemeleri sonucu bulunan bina üzerinde karar kılınmıştır.

Binanın kiralanması sürecinde kamunun kiralama usulleri takip edilmiş ve hukuki süreç gereği gibi yerine getirilmiştir.

Daha önce Dışişleri Konutu olarak kullanılan binanın kullanımı ise bir protokolle Cumhurbaşkanlığı’na devredilmiştir.

Ayrıca, Sayın Davutoğlu Başbakanlık Başdanışmanlığı görevini yürüttüğü süre içinde diğer Başbakanlık bürokratlarının da kullandığı bir lojmanda ikamet etmiştir. Sayın Bakan halen sözkonusu lojmanda ikamet etmekte olup, Bakanlık görevine getirilmesinin ardından da yeni bir ikamet yeri talebinde bulunmamıştır. Sayın Bakan tüm görev süresi içinde kamu imkânlarından yararlanılması konusunda son derece hassas davranmıştır ve bu tutumunu da sürdürmektedir.