#

SC:19 -;7 Mayıs 2007, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Bir Soruya Cevabı

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR), 12 Mayıs 2007 tarihinde Ermenistan’da düzenlenecek Parlamento seçimleri sırasında Seçim Gözlem Misyonu’nda (SGM) görevlendirilen sekiz kişilik kısa dönemli gözlemci heyetimizin seyahati, 6 Mayıs akşamı Erivan’a hareketine saatler kala, AGİT yetkililerinin Ermenistan makamları tarafından gözlemci heyetimize vize verilmeyeceğini ve bu nedenle heyetin Ermenistan’a seyahatinin iptal edilmesinin uygun olacağını bildirmeleri üzerine iptal edilmiştir.

AGİT yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Ermenistan makamları gerekçe göstermeksizin gözlemci heyetimize vize vermeyi reddetmişlerdir.

Bilindiği üzere, AGİT’i temsilen Ermenistan’a gönderilmesi planlanan gözlemciler yerleşik usuller uyarınca uluslararası kimlik altında vazife ifa etmektedirler.

Türkiye tarafından parlamento seçimlerine gözlemci tahsis edilmesi, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesine ve Ermenistan’ın demokratik gelişimine atfedilen yakın ilgi ve önemin göstergesidir. Ermenistan’ın ülkemize yönelik eleştiri ve yakınmalarının, iki ülke arasında diyaloğu başlatacak adımların atılmasından kaçınıldığı merkezinde toplandığı anımsandığında, iki ülke arasında güven artırıcı bir önlem olarak algılanması gereken SGM görevlilerine kuşku ile yaklaşılması ve AGİT- ODIHR kimliği taşımalarına karşın vize verilmesinden kaçınılması Ermenistan bakımından son derece talihsiz bir gelişme olmuştur.

Bu gelişme, Ermenistan’ın yapıcı diyalogdan uzak, kuşkularla beslenen kendi içine kapalı yapısının, uluslararası toplumla bütünleşme ve komşularıyla iyi ilişkiler geliştirme beklentilerini karşılamaktan uzak sonuçlar yaratabileceğine de işaret etmektedir.

Ermenistan makamlarının anlaşılması güçlük arzeden bu kararından Ermenistan’da demokratik gelişime ve bölgesel barış ve iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine önem veren ilgili tüm ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından gereken sonuçların çıkarılmasını ve değerlendirmenin yapılmasını bekliyoruz.