#

SC:17 - 25 Nisan 2006, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Bir Soruya Cevabı

ABD Başkanı her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan tarihinde “Ermeni Anma Günü” vesilesiyle yazılı açıklama yapma uygulamasını sürdürmüştür.

Sözkonusu açıklamada yer alan bazı değerlendirmeleri paylaşmamız tabiatıyla mümkün değildir.

Tarih ancak gerçekliliği tartışılamayacak resmi belgeler temelinde yazılır ve değerlendirilir. Bu süreçte başvurulacak kaynak ise arşivlerdir.

Türk ve Ermeni halklarının ortak tarihlerinin tartışmalı bölümü ancak bu şekilde bilimsel açıdan incelenebilir ve değerlendirme ortaya konacak tüm bulgular ışığında yapılabilir.

Bu açıdan Ermenistan’a resmen ilettiğimiz 1915 olaylarının öncesi ve sonrası ile ortak bir tarih komisyonunda incelenmesi ve bulguların kamuoyu ile paylaşılması önerisi hem tarihin bu tartışmalı dönemine ışık tutacak hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacak, desteklenmesi gereken bir girişimdir. Açıklamada ortak komisyonlar kurulması görüşüne yapılan atfı olumlu bir unsur olarak görmekteyiz.