#

SC:16 - 25 Nisan 2007, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Bir Soruya Cevabı

 

ABD Başkanı Bush, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da asılsız Ermeni iddialarında ifadesini bulan 24 Nisan vesilesiyle yazılı bir açıklama yapmıştır.

Başkan Bush’un sözkonusu açıklamasında yeralan bazı ifadeleri paylaşmamız tabiatıyla mümkün değildir.

Tarihi, bilimsel ve hukuki temelden yoksun Ermeni iddiaları, Türk Milletinin çok hassas olduğu bir konudur.

Hükümetimizin bu konudaki tutumu, tarihi ve hukuki gerçekler temelinde şekillenmekte, ahlaki bir bakış açısına dayanmaktadır. Tarihi yazmak ve yorumlamak sadece tarihçilerin işi olmalıdır. Tarihin tartışmalı dönemleri, konunun uzmanları tarafından ilgili arşiv belgeleri ve tarihi kayıtlar önyargısız, sansürsüz, tarafsız ve bilimsel yöntemlerle araştırılarak anlaşılabilir.

Türkiye, bu siyasetinin gereği olarak ve bütün iyi niyetiyle, 10 Nisan 2005 tarihinde, Cumhuriyet tarihimizde bir ilke imza atarak, tarihi bir açılım yapmış ve Ermenistan’a bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinde bulunarak, 1915 olaylarının tarihsel çerçevesi içinde iki ülke tarihçileri ve uzmanlarınca birlikte araştırılmasını, ulaşılacak bulguların da dünya kamuoyuyla paylaşılmasını teklif etmiştir. Bu öneri üçüncü tarafların katılımına da açıktır. Türkiye, tarihi gerçeklerin özgürce araştırılabilmesi için o dönemle ilgili tüm arşivlerini araştırmacılara açmıştır.

Başkan Bush yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan tarihi olayların samimi ve açık bir şekilde incelenmesinin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde asli bir rol oynayacağının altını çizmektedir. Başkan Bush’un bu görüşüne katılıyor, ABD Başkanı ve Yönetiminin, Ermenistan’ı bu tarihi önerimize olumlu karşılık vermesi yönünde teşvik etmeyi sürdürmesini bekliyoruz.