#

SC:15 -;30 Mart 2007, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Bir Soruya Cevabı

Kosova sorunu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Statü Özel Temsilcisi Ahtisaari’nin, raporunu ve öneri paketini 26 Mart 2007 tarihinde Güvenlik Konseyi’ne sunması çerçevesinde yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye, başından beri Kosova’nın nihai statüsünün belirlenmesi sürecinde uluslararası toplumla birlikte hareket etmiş ve bu çerçevede Özel Temsilci Ahtisaari’nin çabalarını ve raporunu desteklemiştir.

Türkiye, Kosova sorununa ileride bölgede yeni gerginlik ve çatışmalara yol açmayacak şekilde adil ve sürdürebilir bir çözüm bulunması yönündeki görüşünü korumaktadır.

Gelinen aşamada, BM Güvenlik Konseyi’nin, 1244 sayılı BMGK kararının yerini alacak yeni bir karar almasının, Kosova’da ve bölgede istikrarın temini açısından yegane yolu teşkil ettiğine inanılmaktadır.