#

SC-14, 2 Temmuz 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün NATO Genel Sekreterince Yapılan Atamaya İlişkin Basında Yeralan Haberler Hakkındaki Bir Soruya Cevabı

Son günlerde basınımızda, NATO Genel Sekreter Yardımcılıklarından halihazırda ülkemizden bir Büyükelçi tarafından deruhte edilen göreve NATO Genel Sekreterince yapılan atama hakkında yanlış ve eksik bilgiye dayalı haberler yayımlandığı görülmektedir.

Sözkonusu haberlerde, NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in, Yardımcısı Büyükelçi Hüseyin Diriöz’ü görevden aldığı öne sürülmektedir. Bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Büyükelçi Diriöz, anılan göreve 2010 yılında üç yıllık bir süre için Genel Sekreter tarafından seçilmiş olup, görev süresi 3 Ekim 2013 tarihinde dolmaktadır. NATO Yazmanlığı nezdindeki görevinin hitamında Hüseyin Diriöz’ün yurtdışına tekrar Büyükelçi olarak atanması öngörülmektedir. Ayrıca, Büyükelçi Diriöz’ün boşaltacağı kadro için ülkemiz dahil diğer bazı Müttefiklerce de aday gösterilmiş olup, NATO Yazmanlığına yapılan atamalarda, Müttefik ülkelerin dengeli ve adil temsili gözetilmekte; Yazmanlık nezdinde muhtelif seviyelerde halen 38 Türk vatandaşı görev yapmaktadır.

Diğer taraftan, haberlerde iddia edildiğinin aksine, NATO’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.