#

SC:11 - 1 Mart 2007, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Bir Soruya Cevabı

 

Basında yeralan bazı haberlerde, Sayın Bakanımızın ABD ziyaretinden dönerken seyahat ettiği Lufthansa uçağında, yolculara TIME Dergisinin ekinde 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren bir DVD’nin dağıtıldığı ve uçaktaki Türk yolcuların konu ile ilgili olarak Sayın Bakanımıza tepki gösterdiklerine dair birtakım iddialara yer verildiği görülmüştür.

TIME Dergisinin 5-12 Şubat 2007 sayısında, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarına destek veren nitelikte bir filmin DVD’sinin dağıtıldığı bilinmektedir.

Esasen, bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle, TIME Dergisinde 6 Haziran 2005 tarihli Avrupa nüshasının ekinde, 1915 olaylarına ilişkin gerçeklerin anlatıldığı “Sarı Gelin-Ermeni Sorununun İç Yüzü” adlı bir belgeselin DVD’sinin dağıtıldığı kamuoyumuzun malumudur.

Sözü edilen belgesel DVD ile 1915 olaylarına ilişkin gerçeklerin anlatılmasından rahatsız olan Ermeni çevrelerinin, bir süredir TIME Dergisi nezdindeki girişimlerinin neticesinde, basında sözü edilen DVD filminin dağıtımını yaptırdıkları anlaşılmaktadır.

Öte yandan, haberlerde yeralan ve vatandaşlarımızın birlikte seyahat ettikleri Lufthansa uçuşunda Sayın Bakanımıza tepki gösterdikleri iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.