#

SC:10 - 10 Mart 2006, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Bir Soruya Cevabı

Son günlerde basın ve kamuoyunda ülkemizin Ermenistan’ın EUROCONTROL üyeliğine onay vermesiyle ilgili olarak muhtelif haber ve yorumlar yer almaktadır.

Bilindiği üzere EUROCONTROL, Avrupa Hava Sahasında Seyrüsefer güvenliğiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, hava trafik hizmetleri ve güvenliğine ilişkin hususları uluslararası sivil havacılık örgütleri adına yürütmekle görevli tamamen teknik nitelikli bir örgüttür.

Bu açıdan EUROCONTROL teşkilatı ve üyesi ülkeler Avrupa Hava Sahasında uygulanan standartların yaygınlaştırılması ve uçuş güvenliğine ilişkin düzenlemelerin güçlendirilmesi için teşkilatın genişlemesini gerekli ve faydalı mütalaa etmişlerdir.

Bu çerçevede, Ermenistan’ın EUROCONTROL üyeliği de gerek sözkonusu teşkilat, gerek üye ülkeler tarafından bu anlayışla değerlendirilmiş ve Türkiye müracaatın yapıldığı 2002 yılında, Kafkaslardaki mevcut durum ve hassas dengeleri de dikkate alarak, ileride Azerbaycan’ın EUROCONTROL’e üyeliğinin sorunsuz gerçekleşmesini mümkün kılacak koşulların temin edilmesi üzerine Ermenistan’ın EUROCONTROL’e üyeliğine 2002 yılında yapılan EUROCONTROL Geçici Konsey toplantısında onay vermiştir.

Bu açıdan son günlerde basında yeralan haberler yeni bir durumu yansıtmamakta olup, Ermenistan’ın üyeliğinin 1 Mart 2006 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olması keyfiyetinin ise Ermenistan’ın iç hukuk ihtiyaçlarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.