#

SC:1 - 9 Ocak 2007, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Bir Soruya Cevabı

 

Soru: Yunan Vatandaşlık Yasasının 1955-1998 yılları arasında yürürlükte olan 19. maddesi  uyarınca yapılan idari tasarruflar neticesinde Yunan vatandaşlığını kaybeden ve halen vatansız (haymatlos) statüsünde olan bazı Batı Trakyalı  soydaşlara vatandaşlıklarının  geri verileceğine dair Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından ahiren yapılan açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?   

Cevap:  Yunanistan  İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan  açıklamada, halen ülkede  “haymatlos” statüsünde yaşamakta olan 41 soydaşımızın vatandaşlığının iade edileceği, 18 başvurunun da en kısa sürede olumlu biçimde sonuçlandırılacağı belirtilmektedir.

Bizzat resmi Yunan yetkililerinin geçmişte yaptıkları açıklamalar, 19. madde yüzünden Yunan vatandaşlığını kaybedenlerin sayısının 50 bine yakın olduğunu ortaya koymaktadır. Bizim rakamlarımıza göre bu kategoriye girenlerin sayısı 60 bini de aşmaktadır. Yunan vatandaşlığını kaybeden soydaşlarımızın bir kısmı Türk vatandaşlığına,  bazıları ise  yaşamakta oldukları Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlığına geçmişlerdir. Bazı soydaşlarımızın, AB müktesebatı hilafına başka bir AB ülkesinde çalışırken Yunan vatandaşlığını kaybettikleri de tespit edilmiştir.

Keza, 19. madde mağdurları arasında halen çok sayıda soydaşımız “vatansız” statüsündedir.  

Yunan Vatandaşlık Yasası’nın bahsekonu 19. maddesinin uygulanmasıyla vatandaşlıktan çıkarılan ve bu nedenle AB üyesi ülke vatandaşı olmaktan kaynaklanan haklarından da yoksun bırakılan soydaşlarımızın, Yunan vatandaşlığına Azınlık mensubu statüsüyle geri alınmaları Yunanistan’ın yükümlülüğüdür.  Dolayısıyla, Yunanistan tarafından atılacağı ahiren açıklanan adımın yeterli olmadığı açıktır.