#

SC: 30, 30 Eylül 2011, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Müslüman Kardeşler Örgütü’ne Yönetimde Pay Verilmesi Konusunda Suriye Liderliğiyle Pazarlık Yapıldığı İddialarına İlişkin Bir Soruya Cevabı

Bazı haber ajanslarında Batılı ve Suriyeli diplomatlara atfen yer verilen, Sayın Başbakanımızın ve Sayın Bakanımızın Suriye liderliğine Müslüman Kardeşler Örgütü’ne yönetimde pay verilmesi karşılığında kendilerine destek teklif ettiği şeklindeki iddialar hayretle karşılanmıştır. Bu iddiaların gerçekle bir ilgisi yoktur.

Komşumuz Suriye’de cereyan eden olayları Türkiye başından bu yana yakından takip etmektedir. Olaylar daha başlamadan önce, Suriye yönetimine halkın meşru taleplerinin karşılanmasını teminen tarafımızdan siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda gerekli reform çalışmalarını süratle başlatılması yönünde sürekli telkinlerde bulunulmuş ve arzu edildiği takdirde bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir.

Olayların başlamasından sonra ise, Suriye yönetimine, kan dökmek yerine ülkede çoğulcu parlamenter demokratik sisteme geçilmesini teminen siyasi reformların bir an evvel başlatılması, bu bağlamda siyasi yelpazede yer alan tüm demokratik oluşumların Suriye’de faaliyet göstermesine ve siyasi geçiş sürecine katılmasına izin verilmesi telkin edilmiştir. Kardeş Suriye halkının tümünün esenlik ve huzuru hedeflenmiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik veya mezhepsel grubun gözetilmesi ya da herhangi bir şekilde bir pazarlığa konu edilmesi söz konusu olmamıştır.

Türkiye, bu tür kara propaganda faaliyetlerine rağmen, daha fazla demokrasi, insan hakları ve özgürlük talep eden Suriye halkının yanında durmayı sürdürecektir.