#

SC-9, 26 Mayıs 2012, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Suriye’de 11 Lübnan Vatandaşının Kaçırılmasına İlişkin Bir Soruya Cevabı

Bilindiği gibi, Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’da barış ve istikrara büyük önem vermekte, etnik ve din farkı gözetmeksizin Lübnan halkının bütün kesimleriyle yakın ilişkiler sürdürmektedir.

Bu çerçevede, son günlerde Lübnan’da yaşanmakta olan ve bu ülkenin istikrarını hedef alan gerginliğin biran önce yatıştırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Esasen, Lübnan’da her düzeydeki muhataplarımızla bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde, bu konuda elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu da ifade etmiş bulunuyoruz.

Son olarak, Suriye’de 11 Lübnan vatandaşının kaçırılması hadisesinin bir istikrar sorununa dönüşmesini engellemek amacıyla, Lübnan’da ilgili tüm tarafların sergilediği çabayı ve sağduyulu yaklaşımı takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Süleiman ve Başbakan Mikati olmak üzere, Lübnan’lı yetkililerin, bu konudaki talepleri doğrultusunda, bu sürece Türkiye olarak imkanlarımız ölçüsünde gerekli katkıyı yapmaya çalışmaktayız.

Nitekim, kaçırılan 11 Lübnan vatandaşının sağlıklarının iyi olduğu, serbest bırakılacakları ve Türkiye’ye giriş yapmalarının beklendiği konusunda Lübnan makamlarına ve tarafımıza intikal eden dolaylı bilgi konusunda Lübnanlı yetkililerle gerekli istişarede bulunulmuştur. Ancak, şu ana değin, anılan Lübnan vatandaşları ülkemize giriş yapmamıştır. Temennimiz, kaçırılan Lübnan’lı kardeşlerimizin sağ ve salim bir şekilde biran önce ailelerine kavuşmalarıdır ve bu hususta elimizden gelen çabayı sürdüreceğiz.