#

SC-5, 3 Mart 2012, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Sırbistan’a AB Aday Ülke Statüsünün Tanınmasını Hükme Bağlayan Karara İlişkin Bir Soruya Cevabı

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 1 Mart 2012 tarihli oturumunda alınan ve Sırbistan’a aday ülke statüsünün tanınmasını hükme bağlayan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Sözkonusu kararın Balkanlar’da barış ve istikrara katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Türkiye, Balkanlar’da kilit ülke olarak gördüğü ve komşu addettiği Sırbistan ile ilişkilerine özel önem atfetmekte ve Sırbistan’ın Avrupa-Atlantik yönelimini kuvvetle desteklemektedir.

Bu önemli karar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Tadiç’i arayarak tebrik etmişlerdir.