#

SC-23, 6 Ekim 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Ülkemize Yönelik İfadeleri Hakkında Bir Soruya Cevabı

Ülkemizde Azınlık hakları alanında son dönemde atılan adımlar malumdur ve konuyu takip eden herkes tarafından takdirle karşılanmaktadır. Azınlık statüsündeki vatandaşlarımızın meşru taleplerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirilen reformlar, esasen ülkemizde son dönemde gerçekleştirilen kapsamlı reform sürecinin bir parçası olup, Devletimizin vatandaşları arasında fark gözetmediğini de ortaya koymaktadır.

Adım adım hayata geçirilen reformlarla ülkemizdeki Rum Ortodoks Azınlığa mensup vatandaşlarımızın durumları, demokrasinin doğduğu topraklar olarak bilinen ve 30 yıldır AB üyesi olan komşumuz Yunanistan’da yaşayan ve kendi dini liderlerini seçme hakkından yararlandırılmayan, etnik kimliklerini açıklama hakkı tanınmayan, kendi eğitim kurumlarını geliştirmelerine izin verilmeyen, kendi vakıfları üzerindeki kontrolleri elinden alınmış olan, basın kuruluşları üzerinde baskı kurulan Batı Trakya Türk Azınlığı mensupları ile 40 yıldır Türkçe eğitim görmeleri ve dini liderlerini seçmeleri engellenen Onikiada’daki soydaşlarımızın durumlarından çok ileridedir.
 
Bu itibarla, kendisi hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir ülkenin bununla ilgili tavsiyelerde bulunmaktan ziyade, ülkemizde azınlık hakları alanında atılan adımlar doğrultusunda hareket etmesinin azınlıkları iki ülke arasında bir dostluk köprüsü haline getirmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.