#

SC-16, 9 Temmuz 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Kahire Büyükelçiliğimize İlişkin Basında Yer Alan İddialar Hakkındaki Bir Soruya Cevabı

Mısır’da 2011 Tahrir Devrimi dönemi ve mevcut duruma ilişkin olarak Bakanlığımız ve Kahire Büyükelçiliğimizce yapıldığı ileri sürülen değerlendirmeler ve faaliyetler hakkında basınımızda bazı haber ve yorumların yer aldığı görülmüştür.

Kahire Büyükelçiliğimizden gelen tüm bilgi ve değerlendirmeler Devlet arşivimizde mevcuttur.

Devletin gizli muhaberatındaki bilgilere dışardan erişim olduğu ima edilerek ortaya atılan iddialar bütünüyle asılsız ve mesnetsizdir.

Kime ve hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bu iddialar, çok zor şartlarda özveriyle görev yapan ve Ankara'ya doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlayan Büyükelçimiz ve Büyükelçiliğimiz mensuplarına karşı en hafif tabiriyle büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.