#

SC-15, 24 Eylül 2012, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Myanmar’da Aralarında Siyasi Tutukluların Da Bulunduğu 514 Kişi İçin Af İlan Edilmesine İlişkin Bir Soruya Cevabı

Myanmar'da demokrasinin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün tesisi yönündeki reformlar ile insan hakları ve ulusal uzlaşı konusunda atılan adımları yakından izlemekteyiz. Son olarak, aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 514 kişi için af ilan edilmesini de bu çerçevede olumlu bir adım olarak değerlendiriyor, eşit vatandaşlık hakları çerçevesinde kapsamlı reformların sürdürülmesini bekliyoruz.

Myanmar'da, demokrasinin temeli olan toplumsal uzlaşının pekiştirilmesi ve toplumun çoğulcu yapısının korunması yönünde toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı ve etnik ve dinsel azınlıkların haklarını dikkate alan çabaları desteklemeye devam edeceğiz.