#

SC-12, 24 Haziran 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın Ülkemize Yapacağı Ziyaret Hakkında Bir Soruya Cevabı

Türkiye, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin tüm yetkilileriyle olumlu diyalog içinde olmaya özen göstermektedir. Bu anlayışla, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Hükümetimizin daveti üzerine, 25 Haziran 2013 günü ülkemize gelecektir.

Uluslararası insan hakları normalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve uluslararası mekanizmalarla yakın işbirliği sürdürmek Hükümetimizin öncelikleri arasındadır. Ülkemizde özellikle son on yılda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında gerçekleşen ve toplumsal yaşamın her alanında görülen kapsamlı reformların kaynağı büyül ölçüde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıdır. Dolayısıyla, Avrupa Konseyi normları, Hükümetimizin devam eden güçlü reform iradesi için önem taşımaktadır.