#

Bakanlığı Takip Edin:

Sayın Dışişleri Bakanımız Tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Vesilesiyle Yayınlanan Mesaj


Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 60. yılını kutlamaktayız. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, modern insan hakları anlayışının temellerini atan ve altmış yıl boyunca insan haklarıyla ilgili çok sayıda sözleşme veya bildirinin ortaya çıkışına rehberlik eden belgedir.

Bildirge, bugün hala temel hak ve özgürlükler konusundaki en önemli referans belgesi olma özelliğini korumaktadır.

Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul eden ilk ülkelerden biri olmuştur. Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygı Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez niteliklerindendir.

Ülkemizde insan haklarının korunması ve ileri götürülmesi, devlet politikamızın öncelikli hedefleri arasındadır. Gerek yurttaşlarımızın istek ve beklentileri, gerek uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda ülkemiz bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu konudaki açılımlar kararlılıkla sürdürülecektir.

Küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması bugün artık devletlerin iç işleri olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak tüm dünyanın ortak hedefi haline gelmiştir. Bu anlayışın hayata geçirilmesi uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

İhtilaflara bağlı hak ihlalleri de giderek artan dikkatle izlenmekte ve önleyici ortak tedbirler alınmasına gayret gösterilmektedir. Bu çeşit ihlallerin önlenmesi önümüzdeki iki yıl boyunca BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği sırasında da Türkiye’nin savunacağı ve değerlendirmelerine ışık tutacak temel ilkelerden biri olmayı sürdürecektir.

İnsan haklarının ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı göreceğine olan inancımı vurgularken, herkesin İnsan Hakları Günü’nü saygıyla kutluyorum.