#

Bakanlığı Takip Edin:

Sayın Bakanın 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü Vesilesiyle Verilen Resepsiyonda Yaptığı Konuşma


Birleşmiş Milletlerin Değerli Mukim Koordinatörü Mahmood Ayub,
Ekselansları,
Saygıdeğer konuklar,

Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluşunun 63. yıldönümü vesilesiyle aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Birleşmiş Milletler Günü vesilesiyle bu etkinliğe evsahipliği yapan Mukim Koordinatör Sayın Mahmood Ayub’a teşekkürlerimi sunarım.

Bu fırsattan istifadeyle, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Ofisinin, tüm ihtisas kuruluşları ve bağlı programlarıyla birlikte, Mukim Koordinatörün liderliğinde gerçekleştirmekte olduğu değerli çalışmaları takdirle izlediğimi de belirtmek isterim.

Dünyamızda, çeşitlenen ve karmaşıklaşan risk ve tehditlerle başa çıkılabilmesi için en geçerli yöntemin etkin uluslararası işbirliği olduğuna inanıyoruz. Uluslararası toplumun tüm üyelerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler, ortak çabalar, kararlarımız ve çalışmalarımız için en evrensel ve en meşru platformu oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler, çatışmaların önlenmesinden çatışma sonrası yeniden imara, terörizmle mücadeleden kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesine, açlık ve yoksullukla savaşımdan çevrenin korunmasına kadar son derece geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenmiştir.

Bununla birlikte, uluslararası toplumun Birleşmiş Milletlerden çok daha fazla ve çok daha yüksek beklentileri bulunmaktadır. Tabiatıyla BM Örgütünün hareket kabiliyeti, üye devletlerinin siyasi iradesiyle sınırlıdır. Dolayısıyla, Birleşmiş Milletleri çağımızın sorunlarıyla baş edebilecek imkan ve yeteneklerle donatmak, yine biz üye ülkelere düşmektedir.

Birleşmiş Milletlerin kurucuları arasında yeralmaktan gurur duyan Türkiye, BM şemsiyesi altında yürütülen barış operasyonlarına önemli katkılarda bulunmaktadır. Eylül ayı rakamlarıyla toplam 792 askerimiz ve polis memurumuz BM operasyonlarında görev yapmakta olup, BM üyesi 192 ülke arasında 26. sırada yer almaktayız.

Ülkemiz, son dönemde imkanları ölçüsünde dünyanın birçok bölgesine yönelik insani ve kalkınma yardımlarını artırmaktadır. Son üç sene zarfında resmi kalkınma yardımlarımız yılda 600 ile 700 milyon ABD Doları arasında seyretmiştir. Aynı dönem için özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katkıları da eklenince, toplam yardımlarımız yılda 1.1 ile 1.7 milyon ABD Doları arasında bir düzeye ulaşmaktadır.

BM Genel Sekreterinin himayesinde İspanya ile birlikte başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişimi, kültürlerarası diyalog eksikliğini telafi etmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletlerin daha etkin, şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çabaları da tarafımızdan kuvvetle desteklenmektedir.

Uluslararası ilişkilerde artan rolüne paralel olarak Türkiye, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren iki yıl süreyle BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmiştir. Bu görevin omuzlarımıza ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Uluslararası toplumun bize gösterdiği güvene layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Güvenlik Konseyindeki görev süremiz boyunca, tecrübemizi ve imkanlarımızı Birleşmiş Milletlerin hizmetine sunarak Örgütün mümkün olan her alanda güçlendirilmesine çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluşunun 63. yıldönümünü kutluyor, hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum.