#

Sayın Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza refakatle Rusya Federasyonu’nu ziyareti, 23 Ocak 2019

Sayın Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza refakatle Rusya Federasyonu’nu ziyareti, 23 Ocak 2019

Sayın Bakanımız 23 Ocak 2019 tarihinde Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etti.