#

Sayın Bakanımızın Lübnan’ı ziyareti, 23 Ağustos 2019

Sayın Bakanımızın Lübnan’ı ziyareti, 23 Ağustos 2019

Sayın Bakanımız 23 Ağustos 2019 tarihinde ikili görüşmelerde bulunmak üzere Lübnan’ı ziyaret etti.

Sayın Bakanımız Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Sayın Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletti.

Görüşmede, Lübnan’ın güvenlik ve istikrarının bölgemiz açısından önemi vurgulandı ve Suriye, Filistin, Doğu Akdeniz konuları görüşüldü.

Sayın Bakanımız Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından da kabul edildi.

Sayın Bakanımız ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için Parlamentolar arasındaki işbirliğimizi geliştireceğimizi ifade etti.

Bilahare Sayın Bakanımız Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular tüm yönleriyle ele alındı. Sayın Bakanımız ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğimizi ifade etti.

Sayın Bakanımız Lübnan’la ortak coğrafyamızdaki zorlukların giderilmesinde benzer görüşlere sahip olduğumuzu vurguladı.

Görüşmeden sonra Sayın Bakanımız Lübnan’daki vatandaş ve soydaşlarımızla biraraya geldi.

Sayın Bakanımız Lübnan’la köklü tarihsel, sosyal ve kültürel bağlarımızı her alanda geliştirmek istediğimizi ve bu konuda en büyük desteğimizin vatandaş ve soydaşlarımızın olduğunu ifade etti.

Sayın Bakanımız Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından da kabul edildi.

Sayın Bakanımız Lübnan’la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek konusunda mutabık olduğumuzu ve bu amaçla Karma Ekonomik Komisyonu toplayacağımızı ifade etti.

Sayın Bakanımız Türk firmalarının Lübnan’ın altyapı ve kalkınmasına daha fazla katkı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sayın Bakanımız Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan’la da bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Sayın Bakanımız Lübnan’ın istikrar ve güvenliğinin muhafaza edilmesinin önemini vurguladı ve İçişleri Bakanlığımızın çeşitli alanlarda işbirliğini daha da ilerletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Son olarak, Sayın Bakanımız Lübnan Sanayi Bakanı Wael Abou Faouri, öndegelen işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerle biraraya geldi.