#

Sayın Bakanımızın Cezayir’i ziyareti, 8-9 Ekim 2019

Sayın Bakanımızın Cezayir’i ziyareti, 8-9 Ekim 2019

Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten yaptığı Sırbistan ziyareti sonrasında 8-9 Ekim 2019 tarihlerinde ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir'i ziyaret etti.

8 Ekim 2019 tarihinde Sayın Bakanımız Cezayir’deki iş insanlarımızla bir araya geldi.

Sayın Bakanımız Cezayir’deki yabancı yatırımlarda ülkemizin ilk sırada bulunduğunu ve ticaret hacmimizin 4,5 milyar doları geçtiğini ifade etti.

Sayın Bakanımız ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlı olduğumuzu vurguladı.

9 Ekim 2019 tarihinde Sayın Bakanımız Cezayir Başbakanı Nurettin Bedoi tarafından kabul edildi.

Sayın Bakanımız görüşmenin verimli geçtiğini ve Afrika’daki en büyük ikinci ticari ortağımız Cezayir’le ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğimizi ifade etti.

Aynı gün Sayın Bakanımız Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından Su Kaynakları Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Sayın Bakanımız ikili ilişkilerimizi daha da geliştirecek potansiyele sahip olduğumuzu ifade etti.

Daha sonra, iki Bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bilahare Sayın Bakanımız Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından da kabul edildi.

Sayın Bakanımız ortak tarihe ve müstesna insani bağlara sahip olduğumuz Cezayir’in istikrarına ve refahına büyük önem verdiğimizi vurguladı.