#

Sayın Bakanımızın Avrupa Konseyi'nin 70. yıldönümü vesileyle yayımladıkları mesaj, 5 Mayıs 2019

Sayın Bakanımızın Avrupa Konseyi'nin 70. yıldönümü vesileyle yayımladıkları mesaj, 5 Mayıs 2019

Bugün Avrupa Konseyi’nin 70. yıldönümünü kutluyoruz.

Avrupa Konseyi bu önemli dönüm noktasında, Avrupa demokrasilerini ortak değerler etrafında kenetleyerek birlik sağlama rolünü bir kez daha sergilemektedir.

Bu birlik zaman zaman sınamalara maruz kalmıştır. Ancak sınamalar ortaklaşa ve iyi niyetle çalışmak suretiyle aşılabilmiştir.

Kurucu üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi’nin oluşumunun her safhasında önemli rol oynayan ve sorumluluklar üstlenen Türkiye, bu örgütle uzun geçmişe dayanan, yakın ve yapıcı işbirliğini bundan sonra da sürdürecektir.

Demokrasilerimizin karşı karşıya olduğu sınamalar ışığında, Türkiye Avrupa Konseyi’nin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin teminat altına alınması hedefine bağlı kalacaktır. Bu anlayıştan hareketle Türkiye gerek Avrupa Konseyi’nin gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin reformuna yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin bütünlüğünün korunması için elinden gelen gayreti göstermeye de devam edecektir.

Avrupa Konseyi üye ülkeleri olarak kolektif sorumluluk almamız, siyasi irade göstermemiz ve diyaloğa bağlı kalmamız, gündemimizde yer alan çeşitli konulara uygun çözümler bulmamıza yardımcı olacaktır. Avrupa Konseyi’nin özellikle son dönemde artış gösteren yabancı ve göçmen düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve aşırıcı akımlar gibi sınamalarla etkin mücadele etmesi her zamankinden daha önemlidir.

Avrupa Konseyi bünyesinde Parlamenter Meclisi Başkanlığı dahil önemli görevler üstlenmiş biri olarak, Avrupa Konseyi’nin 70. yıldönümünü en iyi dileklerimle kutlarım.