Rusya Federasyo'nun Ekonomisi

GSYH (trilyon $)

1,233

Enflasyon Oranı (%)

15,4

Reel GSYH Büyüme Oranı (%)

-3,7

Cari denge (milyar $)

66,7

Nüfus (milyon)

143,5

İhracat (fob-milyar $)

339,5

Uluslararası rezervler (milyar $)

377,8

İthalat (fob-milyar $)

194

Kişi Başına GSYH ($)

24,930

Dış borç (milyar $)

515

İşsizlik Oranı (%)

5,6

Ülkedeki yabancı yatırımlar (milyar $)

360,9

Kaynak: Economist Intelligence Unit / IMF (2015)

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Almanya, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Belarus, Japonya, Türkiye

Başlıca ihracat kalemleri: petrol, doğal gaz, demir-çelik, kimyasallar, makine ve ekipman, silah

Başlıca ithalat kalemleri: makineler, araçlar, kimyasallar, gıda ve tarım ürünleri, metal ürünleri

Dünya Bankası’nın hazırladığı ve 189 ülkedeki yatırım ortamının elverişliliğini ölçen “Doing Business 2016” raporunda RF 51. sırada yer almaktadır.

İkili Ticaret

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2012

6,68

26,62

-19,94

33,30

2013

6,96

25,06

-18,09

32,02

2014

5,94

25,29

-19,34

31,23

2015

3,59

20,40

-16,80

23,99

2014/2015 % Değişim

-39

-19

13

23Kaynak:TÜİK (milyar Dolar)

Başlıca ihraç ürünlerimiz : Sebze-meyva, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, makine ve ekipman

Başlıca ithal ürünlerimiz : Petrol, doğalgaz, taş kömürü ve diğer katı yakıtlar, demir-çelik

RF’de faaliyet gösteren yaklaşık 1.300 Türk firmasının bu ülkedeki toplam yatırım tutarı 10,4 milyar Dolar’dır.

Türk müteahhitlik firmaları ise RF’de bugüne kadar 61,7 milyar Dolar değerinde 1.922 adet proje bitirmiştir.

Ülkemizdeki Rus yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 10 milyar Dolar’dır.

2013 yılında 4 milyon 270 bin RF vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiş olup, 2014 yılında bu rakam 4 milyon 480 bine yükselmiştir. 2015 yılında bu rakam 3 milyon 649 bine gerilemiştir.