Rusya Federasyonu'nun Ekonomisi

GSYH (milyar $): 1,563

Enflasyon Oranı (%): 3,7

Reel GSYH Büyüme Oranı(%): -0,2

Büyüme Oranı (2017 tahmini %): 1,8

Nüfus (milyon): 146,5

İhracat (miyar $): 353,7

Kişi Başına GSYH($):10,630

İthalat (milyar $): 237,9

İşsizlik Oranı ($): 5,7

Döviz Rezervi (milyar $): 432

Kaynak: Economist Intelligence Unit (2017)

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Almanya, Hollanda, ABD, Belarus, İtalya

Başlıca ihracat kalemleri: Petrol, doğalgaz, yakıt; metaller; kimyasal ürünler

Başlıca ithalat kalemleri: İlaç, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, makine ve ekipman, kimyasal ürünler otomobil, gıda ve tarım ürünleri

İkili İlişkiler

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2015

3,588

20,402

23,990

-16,814

2016

2017

2018

1,734

2,735

3,401

15,161

19,514

21,989

16,895

22,249

25,391

-13,427

-16,779

-18,587

2017/2018 %Değişim

24

13

14

Kaynak: TÜİK (milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler: Turunçgiller; karayolu taşıtları için aksam, parça, aksesuar; balık; donanım eşya.

İthal edilen başlıca ürünler: Mineral yakıtlar-yağlar; taşkömürü; ayçiçek, aspir ve pamuk tohumu yağları; demir ve çelik; alüminyum.

Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren yaklaşık 1.500 Türk firmasının bu ülkedeki toplam yatırım tutarı 10 milyar Dolar’dan fazladır. Türk müteahhitlik firmaları ise RF’de bugüne kadar 65 milyar Dolar değerinde 1.910 adet proje tamamlamıştır.

Ülkemizdeki Rus yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 10 milyar Dolar’dır.