Pakistan'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2016)

GSYİH (milyar $)

269

Enflasyon Oranı (%)

8.6

Reel GSYİH Büyüme Oranı

4.5

İşsizlik Oranı (%)

6

Nüfus (milyon)

185.1

İhracat (milyar $)

23

Nüfus Artış Hızı (%)

İthalat (milyar $)

43

Kişi Başına GSYİH (ABD $)

1513

Ülkedeki Türk Firma sayısı

100~

Kaynak: İslamabad Büyükelçiliği, Ekonomi Bakanlığı, EIU, Dünya Bankası

Başlıca Ticaret Ortakları: ABD, BAE, ÇHC ve Afganistan

Başlıca İhracat Kalemleri: Pamuk, tekstil ürünleri, tahıl

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, makine, elektronik aletler

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Pakistan’la İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İhracatımız

248

214

276

286

259

289.1

347

İthalatımız

750

873

555

436

436

310.5

263

Hacim

998

1.087

831

722

695

599.6

610

Denge

-502

-659

-279

-150

-177

-21.4

84
Kaynak: TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Haberleşme cihazları, kamera, radar, makine ve teçhizat, çeşitli eşyalar

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Tekstil elyafı, plastik, pamuk, polyester, giyim eşyaları

KEK: Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. Dönem Toplantısı 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Firmaların faaliyetleri : Pakistan’da 100’den fazla Türk firması faaliyet göstermektedir. Türk yatırımları ağırlıklı olarak enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerindedir. Pakistan’da Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 2.7 Milyar ABD Doları tutarında 45 proje gerçekleştirmiştir.

2016 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de 158 Pakistan sermayeli firma bulunmaktadır. Söz konusu firmalar ağırlıklı olarak elektronik, telekomünikasyon, makine, ticaret ve bankacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Turizm: Pakistan’dan ülkemize gelen turist sayısı son yıllarda artış göstermekle birlikte yeterli düzeyde değildir. 2014 yılında 48.420, 2015 yılında 59.700, 2016 yılında 52.000 Pakistanlı turist ülkemizi ziyaret etmiştir.

Kalkınma Yardımları : Ülkemiz 2004 yılından bu yana Pakistan’a kalkınma yardımında bulunmaktadır. 2004 - 2013 yıllarında Pakistan’a yapılan kalkınma yardımlarının toplam miktarı 724.48 milyon ABD Dolarıdır. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) yapılan yardımların yerine getirilmesi ve koordinasyonu için 2010 yılından beri İslamabad’da bir Program Ofisi bulundurmaktadır.

STA: Türkiye ve Pakistan arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Son STA Müzakereleri 29-31 Ağustos 2016 tarihlerinde İslamabad’da düzenlenmiştir. Türkiye-Pakistan STA müzakerelerinin öngörüldüğü üzere en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.