Pakistan'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2014)

GSYİ (milyar $)

288

Enflasyon Oranı (%)

8.6

Reel GSYİH Büyüme Oranı

5.6

İşsizlik Oranı (%)

6

Nüfus (milyon)

185.1

İhracat (fob-milyar $)

25

Nüfus Artış Hızı (%)

İthalat (fob-milyar $)

41.6

Kişi Başına GSYİH (ABD $)

1513

Ülkedeki Türk Firma sayısı

100~

Kaynak: İslamabad Büyükelçiliği, Ekonomi Bakanlığı, EIU, Dünya Bankası

 

Başlıca Ticaret Ortakları: ABD, BAE, ÇHC ve Afganistan

Başlıca İhracat Kalemleri: Pamuk, tekstil ürünleri, tahıl

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, makine, elektronik aletler

 

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Pakistan’la İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İhracatımız

163

248

214

276

286

259

289,1

İthalatımız

619

750

873

555

436

436

310,5

Hacim

782

998

1.087

831

722

695

599.6

Denge

-456

-502

-659

-279

-150

-177

-21,4

Kaynak: TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Haberleşme cihazları, kamera, radar, makine ve teçhizat, çeşitli eşyalar

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Tekstil elyafı, plastik, pamuk, polyester, giyim eşyaları

Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. Dönem Toplantısı 15. Dönem KEK Toplantısı 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Pakistan’da 100’den fazla Türk firması faaliyet göstermektedir. Türk yatırımları ağırlıklı olarak enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerindedir. Pakistan’da Türk müteahhitlik firmaları tarafından 2014 yılı sonuna kadar 2.7 Milyar ABD Doları tutarındaki 45 proje gerçekleştirilmiştir .

Türkiye’de 100’den fazla Pakistan sermayeli firma bulunmaktadır. Söz konusu firmalar ağırlıklı olarak elektronik, telekomünikasyon, makine, ticaret ve bankacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Pakistan’dan ülkemize gelen turist sayısı son yıllarda artış göstermekle birlikte yeterli düzeyde değildir. 2014 yılında 48.420, 2015 yılında 59.700 Pakistanlı turist ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ülkemiz 2004 yılından bu yana Pakistan’a kalkınma yardımında bulunmaktadır. 2004 - 2013 yıllarında Pakistan’a yapılan kalkınma yardımlarının toplam miktarı 724.48 milyon ABD Dolarıdır. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) yapılan yardımların yerine getirilmesi ve koordinasyonu için 2010 yılından beri İslamabad’da bir Program Ofisi bulundurmaktadır.

Türkiye ve Pakistan arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.