#

Bakanlığı Takip Edin:

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başvurularına İlişkin Duyuru, 14 Temmuz 2017

685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş ve başvuruların 17.07.2017-14.09.2017 tarihlerinde alınacağı Başbakanlık tarafından ilan edilmiştir.

12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar" başlıklı Tebliğ’in 6. maddesinin 1. fıkrasında "Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve bu Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır." şeklinde bildirilmiştir.

Belirtilen usul ve esaslar çerçevesindeki başvurular Bakanlığımız merkez binasında (Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / ANKARA 06100 adresinde) “İsmet İnönü Bulvarı” girişinden hafta içi günlerde 10:00-12:30 ile 14:00-17:30 saatlerinde alınacaktır.