#

Bakanlığı Takip Edin:

No:309, 23 Aralık 2011, Yunanistan'daki Recep Paşa Camii Hk.

Rodos’taki Osmanlı eserlerinden Recep Paşa Camii’nin, yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir iskele kurulmak suretiyle ayakta tutulmaya çalışan son cemaat yerinin bir kısmının, 19 Aralık 2011 tarihinde çökmüş bulunması büyük üzüntüyle karşılanmıştır.

Recep Paşa Camii 1588 yılında yapılmış olup, Rodos’taki zengin Osmanlı kültür mirasının ilk örnekleri arasında yer almaktadır.

 

Bugün Yunanistan’da bulunan Osmanlı eserleri, Türkiye ve Yunanistan’ın ortak mirasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış bu eserlerin korunması ve gelecek nesillere ulaşmasının sağlanması önem taşımaktadır.

 

Hükümetimiz bu anlayışla, bir yandan ülkemizdeki gayrımüslim cemaatlere ait ibadet yerlerinin ve diğer anıtların bakım ve onarımını yapmakta; diğer yandan da Yunanistan ve diğer başka ülkelerdeki Osmanlı/Türk kültür mirasının korunması için üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır.


Yunanistan’daki Osmanlı döneminden kalma taşınmaz kültür mirasının korunması için yapmakta olduğumuz işbirliği çağrılarının olumlu yankı bulmasını, Recep Paşa Camii’nin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu üzücü gelişmenin tekrar yaşanmaması amacıyla, ülkelerimiz arasında, diğer tüm alanlara emsal teşkil edecek nitelikte işbirliğini başlatacak bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.