#

NO:3 - 8 Ocak 2008, OECD Mücadele Çalışma Grubu´nun Son Toplantısı hk.

 

Ülkemiz bakımından 24 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine verilen Rüşvetin Önlenmesine İlişkin OECD Sözleşmesi çerçevesinde kurulan Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun (WGB) son toplantısı, 4-7 Aralık 2007 tarihlerinde Paris'te yapılmıştır.

Bu toplantı sırasında, ülkemizin rüşvetle mücadele 2. aşama inceleme raporu ele alınmıştır. Çalışma Grubu, Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesine İlişkin OECD Sözleşmesi'nin ülkemiz tarafından uygulanmasına ilişkin bazı eksiklikler olduğu gerekçesiyle ikinci aşama incelemesinin bir yıl sonra tekrarlanmasına karar vermiştir.

Türkiye, sözkonusu Sözleşmeye ve bu konuda OECD ile işbirliğine büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinin iç hukuka uyarlanması amacıyla 2003 ve 2005 yıllarında mevzuatında değişiklikler yapmıştır.

Türkiye, bu konudaki mücadelenin etkin bir sonuç doğurması için mevzuat düzenlemeleri ile kamu bilincinin yükseltilmesi konusundaki çalışmalarına devam etmektedir.