#

NO:26 - 20 Şubat 2008, Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler toplantısı hk.

Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler toplantısı 22 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Siyasi Direktör düzeyindeki Troika toplantıları, her Dönem Başkanlığı sırasında bir kez yapılmaktadır. Bu toplantılarda, ülkemizin AB’ye katılım süreci çerçevesinde yapılan ve yapılması öngörülen çalışmalar, bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

AB Troikasında, mevcut Dönem Başkanı Slovenya, müteakip Dönem Başkanı Fransa Siyasi Direktörleri ve AB Komisyonu ile Konsey üst düzey yetkilileri yeralmaktadır.