#

No: 188, 18 Temmuz 2012, Yukarı Karabağ'da Düzenlenecek Sözde 'Başkanlık' Seçimleri Hk.

Ermenistan’ın işgali altında bulunan Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumun beklentileri hilafına 19 Temmuz 2012 tarihinde sözde “Başkanlık” seçimleri düzenleneceği öğrenilmiştir.

BM Güvenlik Konseyi kararları ve AGİT ilkelerinin açık ihlâli niteliğindeki bu seçimler, Yukarı Karabağ’daki hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı olarak meşrulaştırma çabalarının yeni bir örneğidir.
Yukarı Karabağ ihtilafı, Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliği tesisinin önünde en önemli engel olmaya devam etmekte; bölge ülkeleri arasında iyi komşuluk ve işbirliğine olanak verecek bir iklimin yerleşmesini engellemektedir.

Bu itibarla, Yukarı Karabağ ihtilafının çözümünü amaçlayan girişimlerin sürdürülmesine paralel olarak bölgede tam ve kapsamlı normalleşme yönünde çabalarını çeşitli zeminlerde sürdürmeye kararlı olan Türkiye, Azerbaycan’ın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlali anlamına gelen bu eylemi kınamaktadır.
 
Türkiye, gayrı meşru saydığı ve uluslararası hukuk bakımından herhangi bir geçerliliği olmayacak bu sözde “Başkanlık” seçimlerinin sonuçlarını tanımayacaktır.