#

Bakanlığı Takip Edin:

No: 180, 11 Ağustos 2010, BM Soruşturma Paneline Sunulacak Raporun Hazırlanması Maksadıyla Kurulan Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu Hk.

İsrail güvenlik güçlerince Gazze’ye İnsani Yardım Konvoyuna karşı 31 Mayıs 2010 günü uluslararası sularda gerçekleştirilen ve sekiz Türk ve bir ABD vatandaşının ölümüyle sonuçlanan saldırının tüm veçheleriyle incelenmesi amacıyla Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Sayın Adalet Bakanımızın başkanlık ettikleri bir komite kurulduğu hatırlanacaktır.

Bu kez, BM Genel Sekreterinin Soruşturma Panelini oluşturması üzerine, sözkonusu saldırının ve Konvoyda bulunan kişilerin maruz kaldıkları muamelenin araştırılması ve bu çerçevede BM Soruşturma Paneline sunulacak raporun hazırlanması maksadıyla Başbakanlıkça bir Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu kurulmuştur.
 
Başbakanlık koordinatörlüğü altında, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı’nın katılımıyla çalışmalarını yürütmekte olan Komisyonun BM mercileri ve Soruşturma Paneli’yle irtibatı bakımından Büyükelçi Mithat Rende’nin “Temas Noktası” olarak görev yapması uygun görülmüştür.

Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonunun olayı tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde inceleyerek raporunu hazırlaması öngörülmektedir.