#

No: 133, 7 Mayıs 2013, Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosu'nun Yasama Konseyi Tarafından Kabul Edilen Karar Hk.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (New South Wales) Eyalet Parlamentosu’nun Yasama Konseyi tarafından 1 Mayıs 2013 tarihinde “Asuri, Ermeni ve Rum Soykırımları” başlıklı bir karar kabul edilmiştir.

Tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan söz konusu kararı şiddetle  kınıyor ve reddediyoruz.

Kararın, Eyalet Parlamentosu’nda, çok az sayıda parlamenterin bulunduğu bir oturumda, Türkiye karşıtı tutum ve davranışları gayet iyi bilinen bir yerel siyasetçi tarafından bir oldubitti ile geçirilmesi, bu denli hassas bir konunun ne kadar gayri ciddi ve sağlıksız biçimde ele alındığını göstermektedir. Aşırılıkları ve önyargıları bilinen etnik lobilerin etkisi altında küçük siyasi hesaplarla alınan bu tür kararlarla tarihin tekrar yazılamayacağı  da aşikârdır. 

Türk ve Avustralya halkları arasında mevcut olan Çanakkale ruhuna dayanan sağlam dostluk ilişkileri küçük bir grubun emrivakisi sonucu olan bu tek yanlı kararla bozulmayacak olmakla birlikte, olumsuz yansımaları da kaçınılmazdır. Bu çerçevede, halklarımız arasındaki  çok özel ilişkilere darbe vurmayı amaçlayan bu tür girişimlerin sahiplerinin Avustralya halkından hiç bir zaman esirgemeyeceğimiz  evsahipliğimizden ve dostluğumuzdan mahrum kalacakları kuşkusuzdur. Çanakkale ruhuna darbe vurmaya çalışan bu kişilerin topraklarımızda yan yana yatan evlatlarımızı birlikte andığımız Çanakkale törenlerinde de yerleri olmayacaktır.

Avustralya makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmış olup, Türkiye’ye ve Türk kimliğine yönelik kabul edilmesi mümkün olmayan iddialar karşısında daha duyarlı olmalarının ve Türk karşıtlığı ile nefret söylemi içeren girişimlere karşı zamanlıca önlem almalarının bugüne kadar dostluk zemininde gelişen ilişkilerimizin selameti açısından öncelikli beklentimiz olduğu vurgulanmıştır.