Nepal'in Siyasi Görünümü

Nepal’de 1951 yılında Meşruti Monarşi tesis edilmesine ve 1959 yılında çok partili siyasi sistem öngören bir anayasanın kabul edilmesine karşın, Kral’ın 1960 yılında Meclis, anayasa ve siyasi partileri feshetmesiyle, “Panchayat” olarak adlandırılan siyasi partisiz bir sisteme geçilmiştir. Ülkede 1980’lerden sonra başgösteren demokratikleşme hareketlerinin neticesinde, 1990 yılında Kral, çok partili parlamenter sistemi kabul etmiş ve 1991 Mayıs ayında Meclis seçimleri yapılmıştır.

Maocular ile Kral/Hükümet güçleri arasında 1996 yılından itibaren yaşanan çatışmalar, Kasım 2006’da “Kapsamlı Barış Anlaşması”nın imzalanmasıyla son bulmuş ve 15 Ocak 2007 tarihinde Geçici Anayasa kabul edilmiştir. Böylece, 1990 yılından Mayıs 2008’e kadar Meşruti Monarşi sistemiyle yönetilen Nepal, Mayıs 2008’de Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür.

Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin anayasasını hazırlamak üzere oluşturulan 601 sandalyeli ikinci Kurucu Meclis’in 575 üyesini belirlemek için seçimler 19 Kasım 2013 tarihinde yapılmıştır. Meclis üyelerinin geri kalan 26’sı Kabine tarafından atanmaktadır. Seçimler sonrasında oluşturulan yeni Kabine 25 Şubat 2014 tarihinde göreve başlamış olup, Meclis hazırladığı taslak Anayasa metnini 13 Eylül 2015 tarihinde oylamış ve yeni Anayasa 20 Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Nepal’de Cumhurbaşkanı Meclis tarafından seçilmektedir. Başbakan, Nepal Meclisi’nde yapılan bir oylama ile görev başına gelmektedir. Kabine ise Başbakan tarafından partisinin mutabakatı alınarak belirlenmektedir.