Ülke Künyesi

Ülke Adı

Federal Demokratik Nepal Cumhuriyeti

Başkent

Katmandu

Nüfus

29.3 milyon (2017)

Yüzölçümü

147.181 km²

Devlet Başkanı

Bidya Devi Bhandari

Başbakanı

K.P. Sharma Oli

Dışişleri Bakanı
Pradeep Kumar Gyawali

Konuşulan Diller
2011 nüfus sayımında ülkede 123 anadil bulunduğu tespit edilmiştir.

Anayasa’da, ülkede konuşulan tüm dillerin milli dil olduğu kabul edilirken, resmi işler için Devnagiri alfabesiyle yazılan Nepali dili belirlenmiştir.

Nepali %44,6, Maithali %11,7, Bhojpuri %6, Tharu %5,8, Tamang %5,1, Newar %3,2, Bajjika %3, Magar %3, Doteli %3, Urdu %2,6, Avadhi %1,9, Limbu %1,3, Gurung %1,2, diğer %10,6

Para Birimi

1 Dolar = 102,63Nepal Rupisi

(2017)

GSYİH

24.47 milyar Dolar

(2017)

Etnik Yapı

2011 nüfus sayımında 125 sosyal sınıf/etnik grup belirlenmiştir.
Chettri %16,6, Brahman-Hill %12,2, Magar %7,1, Tharu %6,6, Tamang %5,8, Newar %5, Kami %4,8, Müslüman %,4,4, Yadav %4, Rai %2,3, Gurung %2, Damai/Dholii %1,8, Thakuri %1,6, Limbu %1,5, Sarki %1,4, Teli %1,4, Chamar/Harijan/Ram %1,3, Koiri/Kushwaha %1,2, diğer %23

Önemli Siyasi Partiler: Temsilciler Meclisi’ne seçilmiş önde gelen siyasi partiler:

Nepal Communist Party (NCP)

Nepali Congres

Rastriya Janata Party Nepal

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütü (AALCO), Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için Bengal Körfezi Ülkeleri Girişimi (BIMSTEC), Kolombo Planı (CP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), G-77, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (ICRM), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRCS), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Mobil Uydu Örgütü (IMSO), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Parlamentolar Arası Birlik (IPU), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Uluslararası Telekomünikasyon Uyduları Örgütü (ITSO), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu (ITUC) (STK’lar), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (OPCW), Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC), Güney Asya Müşterek Çevre Programı (SACEP), Şanhay İşbirliği Örgütü (SCO) (diyalog ortağı), Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Evrensel Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Dünya Ticaret Birlikleri Federasyonu (WFTU) (STK’lar), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO)