Meksika'ya Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız vizeye tabidirler. Diplomatik pasaportlar ise vizeden muaftırlar.

Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek vatandaşlarımız, havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adlı internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler.

Diplomatik pasaport sahibi Meksika vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve ülkemizden transit geçişlerinde vizeden muaftırlar.

Diğer resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Meksika vatandaşları ise vizeye tabidirler. 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini dış temsilciliklerimizden resen veya 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli e-vizelerini www.evisa.gov.tr internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler.

Meksika’da genel güvenlik koşullarında kaydadeğer bir gelişme sağlanmıştır. Bununla birlikte adi suçlarda görülen artış nedeniyle, bu ülkeyi ziyaret edecek vatandaşlarımızın güvenlikleri konusunda duyarlı olmaları ve özellikle geceleri kent merkezleri dışındaki bölgelere gitmemeleri gerekmektedir.