Filipinler'in Siyasi Görünümü

Filipinler Cumhuriyeti, Başkanlık sistemime dayalı çoğulcu bir demokrasidir. Yürütmenin başı, Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı olan Başkan, altı yıllık tek bir dönem için doğrudan halkoyuyla seçilmektedir.

Filipinler Anayasasına göre Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi hariç merkezi bir yönetim benimsenmiştir.

İki kamaralı Filipinler Kongresi 297 üyeli Temsilciler Meclisi ve 24 üyeli Senato’dan oluşmaktadır.

9 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Başkanlık seçimlerini Rodrigo Roa Duterte kazanmış ve ülkenin 16. Devlet Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihinde görevine başlamıştır. Bir sonraki Başkanlık seçimlerinin 2022 Mayıs ayında düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bir takımada devleti olan Filipinlerin başkent Manila’nın yeraldığı Luzon adasından sonra ikinci büyük adası olan güneyindeki Mindanao’da 2010 nüfus sayımına göre 21 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Mindanao’nun güney batısındaki Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) hariç, adanın çoğunluğunu Hristiyan nüfus oluşturmaktadır. Mindanao’nun merkez ve güney batı bölgeleri ile güneyindeki bazı illerinde Manila ile ayrılıkçı gruplar arasında yarım asrı aşkın bir süre ihtilaf yaşanmaktadır.

27 Mart 2014 tarihinde Filipinler Hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında Bangsamoro Kapsamlı Barış Anlaşması imzalanmış, Güney Filipinler Barış Sürecinde tarihi bir dönüm noktası yakalanmıştır. Kapsamlı Barış Anlaşması, ARMM’in yerini alacak Bangsamoro siyasi biriminin kurulmasına yönelik geçiş sürecini başlatmıştır.