Venezuela'nın Ekonomisi

GSYİH (2018, nominal): 98,5 milyar ABD Doları (IMF tahmini)

Kişi başına GSYİH (PPP, 2018): 12.520 ABD Doları (IMF tahmini)

GSYİH Büyüme Hızı (2018): -%18 (tahmini)

Enflasyon Oranı (2018): %1.555.146 (IMF tahmini)

İşsizlik Oranı (2018): %35 (IMF tahmini)

İhracatı (2018): 33 milyar ABD Doları (tahmini)

İthalatı (2018): 10,8 milyar ABD Doları (tahmini)

İkili ticaret hacmimiz (2019): 150,060 milyon ABD Doları (TÜİK)

İhracatımız (2019): 129,712 milyon ABD Doları (TÜİK)

İthalatımız (2019): 20,348 milyon ABD Doları (TÜİK)

Venezuela ekonomisi ağırlıklı olarak petrol üretimi ve ihracatına dayanmaktadır. Ülke GSYH’sinin %30’u, ihracat gelirlerinin %95’i ve kamu gelirlerinin %56’sı petrol sektöründen kaynaklanmaktadır. Venezuela’nın 2018 yılı için kanıtlanmış petrol rezervi 302,8 milyar varil, petrol üretimi 1,4 milyon varil/gün (2018 yılı sonunda 1,2 milyon varile kadar düşmüştür); doğalgaz rezervi 6,4 trilyon metreküp, doğalgaz üretimi 20,7 milyar metreküptür.

Venezuela’nın başlıca ihraç kalemleri petrol ve petrol ürünleri, altın, demir cevheri, boksit, alüminyum, mineraller, kimyasallar ve tarım ürünleridir. İhracatında başlıca ülkeler ABD, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Birleşik Arap Emirlikleri; ithalatında başlıca ülkeler ise ABD, ÇHC, Meksika, Brezilya ve Arjantin’dir.

Venezuela Yönetimi, petrol ve madencilik başta olmak üzere, bankacılık, çimento, iletişim gibi birçok sektördeki özel şirketi kamulaştırmış, döviz hareketlerini kontrol altına almıştır. 2003 yılından bu yana kapalı kambiyo rejimi uygulanan Venezuela ekonomisinin, IMF verilerine göre 2018 yılında %18 oranında küçüldüğü tahmin edilmektedir.

Ülkede 2019 yılındaki enflasyon oranının %9.585 olarak gerçekleştiği bildirilmektedir.

Başta ülkenin temel döviz kaynağı olan petrol ihracatına yönelik olmak üzere ABD tarafından son yıllarda uygulamaya konulan yaptırımlar Venezuela ekonomisini olumsuz etkilemektedir.