Filipinler'in Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

284,9

Enflasyon Oranı (%)

4,1

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

6,1

İşsizlik Oranı (%)

6,8

Nüfus (milyon)

99,9

İhracat (fob-milyar ABD$)

61,81

Nüfus artış hızı (%)

1,7

İthalat (fob-milyar ABD$)

63,92

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

2849

Filipinler’deki Türk sermayeli firma sayısı

11

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı (2014)


Başlıca Ticaret Ortakları:
Japonya, ABD, Çin

Başlıca İhracat Kalemleri : Elektrikli ve elektronik ürünler; Makine, nükleer reaktör, kazan, vs.; Kereste, ahşap ürün, odun kömürü; Cevher, cüruf, kül

Başlıca İthalat Kalemleri : Elektrikli ve elektronik ürünler; Mineral yakıt, yağ, damıtma ürünleri; Makine, nükleer reaktör, kazan, vs.; Taşıtlar (demiryolu hariç)


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Türkiye’nin Filipinler’le Olan İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İhracat

70.8

100.6

148.1

135.5

138,09

104,0

İthalat

107.4

122.3

157.7

181.2

113,98

115,7

Hacim

178.2

222.9

305.8

316.7

252,07

219,7

Denge

- 36.6

- 21.7

- 9.6

- 45.7

24,1

-11,1

Kaynak: TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Öğütücü ürünler, arpa, nişasta, inülin ve beyaz un; Cevher, cüruf; Mandıra ürünleri, yumurta, bal, hayvansal gıda; Eczacılığa ait ürünler

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Elektrik ve elektronik ekipmanlar; Makine, nükleer reaktör, kazan; meyve, çerez, narenciye kabuğu, kavun-karpuz; Kauçuk ve ürünleri

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2002 yılından bu yana 4 kat artarak 60 milyon ABD Doları’ndan 2014 yılında 252 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

Türk-Filipinler İş Konseyi kuruluş anlaşması 6-8 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da imzalanmıştır.

1999 yılında imzalanan Türkiye-Filipinler Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile kurulan Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) ilk toplantısı çeşitli ertelenme nedenleriyle henüz yapılmamıştır.

Merkez Bankası istatistiklerine göre Filipinler’den Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım bulunmamaktadır.

Ülkemizin Filipinlere TİKA projeleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımlar dışında, 2013 yılında meydana gelen Yolanda Tayfunu sonrasında Başbakanlık AFAD ve Kızılay tarafından toplam 469.914,07 ABD Doları tutarında insani yardım yapılmıştır.