Meksika'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 1,046 trilyon ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 17,877 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %2,3

Enflasyon Oranı (2016): %2,8

İşsizlik Oranı (2016): %5,7

İhracatı (2016): 373,883 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 387,064 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 1,265 milyar ABD Doları

İhracatımız (2016): 443,7 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 820,9 milyon ABD Doları

Meksika, Latin Amerika’nın Brezilya’dan sonra ikinci, dünyanın 15. büyük ekonomisidir. Ayrıca dünyanın 10. büyük petrol üreticisi olan Meksika’da petrol sektörü ülkenin ihracat gelirlerinin %15’ini, hükümet gelirlerinin de %40’ını oluşturmaktadır. Diğer önemli ihraç ürünleri kara taşıtları, makineler, mobilya ürünleri, gümüş ve diğer kıymetli metaller, avokado, limon, karpuz, ceviz, çilek, kahve ve pamuktur.

Meksika’nın en önemli ticaret ortakları ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kanada ve Almanya’dır. Meksika, ihracatının %80'inden fazlasını ABD'ye yapmaktadır. ABD'de yaklaşık 37 milyon Meksika asıllı kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Yurtdışında çalışan Meksikalıların ailelerine gönderdikleri işçi dövizleri, ülkedeki yakınları için önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmuştur. 2016 yılında Meksika’ya 26,96 milyar ABD doları işçi dövizinin girdiği bilinmektedir.

Meksika toplam 46 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdetmiştir. Ticaretinin %90’ından fazlasını STA imzaladığı ülkelerle yürütmektedir. Meksika’nın dış ticaretini çeşitlendirme çabaları arasında, Pasifik İttifakı ve 5 Ekim 2015 tarihinde Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Meksika dâhil 12 ülke arasında imzalanan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) yer almaktadır. 2016 yılında, Meksika’nın Kolombiya, Şili ve Peru ile birlikte kurduğu Pasifik İttifakı’nın dört üyesi arasında gümrük tarifelerinin %92'si kaldırılmıştır.

Meksika ayrıca, 2012 yılından bu yana sürdürülen Hizmet Ticareti Anlaşması (TiSA) müzakerelerine katılan 23 ülkeden biridir. Meksika Hükümeti, 2018 yılı içinde ABD ve Kanada ile sürdürülen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin yanısıra AB, Brezilya ve Arjantin'le devam eden STA görüşmelerinin de sonuçlandırılmasını hedeflemektedir.

Meksika Pesosu, Amerikan ekonomisinde yaşanan durgunluk, petrol fiyatlarındaki düşüş ve kamu açığı nedeniyle OECD bünyesindeki yükselen ekonomiler içinde 2016 yılında en çok değer kaybeden para birimi olmuştur. 2017 Dünya Bankası Raporu’na göre iş yapma kolaylığı açısından dünyada 49. sırada yer alan Meksika, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEC) Küresel Rekabetçilik Raporuna göre de 51. sırada yer almaktadır.