Mayıs

3-4 Mayıs
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Aset Issekeshev ülkemizi ziyaret etmiştir. Aset Issekeshev, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından kabul edilmiş, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan ve Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile görüşmüştür.

4-6 Mayıs
Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. İki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ilk ziyarette konuk Cumhurbaşkanı Museveni’ye aralarında Dışişleri Bakanı Sam Kutesa’nın da bulunduğu toplam yedi Bakan refakat etmiştir. Cumhurbaşkanı Museveni ziyaret çerçevesinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la da bir görüşme gerçekleştirmiştir. 5 Mayıs 2010 tarihinde İki ülke Cumhurbaşkanlarının hazır bulundukları bir törenle “Hava Ulaştırma Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Uganda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanı Museveni, yaptığı açıklamada, Uganda’nın Ankara’da bir Büyükelçilik açmasının kararlaştırıldığını bildirmiştir.

5-6 Mayıs
Türkiye-Rusya Federasyonu Karma Ekonomik Komisyon toplantıları, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve RF Başbakan Yardımcısı Igor Seçin’in eş-başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

7 Mayıs
İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mottaki, İstanbul’a kısa bir çalışma ziyaretinde bulunarak, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’yla görüşmüştür.

8-9 Mayıs
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün davetine icabetle ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı Esad’a ziyareti boyunca Dışişleri Bakanı Velid Muallem eşlik etmiştir. Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Bu çerçevede her iki ülkenin Başbakanlarının önderliğinde yürütülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin çalışmalarının somut sonuçlar üretmesinin önemine değinilmiş, bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla aramızdaki eşgüdüm ve işbirliğinin sürdürülmesinin gereğine işaret edilmiştir.

Sözkonusu ziyaret çerçevesinde ayrıca, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın evsahipliğinde, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Katar Emiri Hamad bin Halife El- Tani’nin katılımıyla 9 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul'da üçlü bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Jassim, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallem ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Siyasi Başdanışmanı Buteina Şaban da katılmışlardır. Toplantıda ikili ilişkilerin yanısıra ağırlıklı olarak bölgesel konular görüşülmüştür. Katar Emiri Şeyh Hamad bu toplantıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla da ikili bir görüşme yapmıştır.

9-11 Mayıs
İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani, 10 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Genişletilmiş Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı münasebetiyle ülkemizi ziyaret etmiştir. Meclis Başkanı Laricani bu vesileyle, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştür.

10 Mayıs
Tüm Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin insan hakları durumunun İnsan Hakları Konseyi bünyesinde gözden geçirildiği Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamında ‘Türkiye İncelemesi’ Cenevre'de yapılmıştır. Ülkemiz, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetle temsil edilmiştir.

Sayın Bakan Çiçek tarafından yapılan toplam 4 ayrı konuşmada ülkemizdeki insan haklarının durumu, son on yıl içinde yürütülen reform süreçlerini de içeren çeşitli alt başlıklarla ayrıntılı biçimde izah edilmiş, halihazırda yürütülmekte olan yasal ve uygulamaya yönelik çalışmalara dair bilgi sunulmuştur. Ayrıca heyet üyeleri tarafından, çocuk ve kadın hakları, din ve inanç özgürlüğü, işkence ve kötü muamele ile mücadele, ülke içinde yerinden olmuş kişilerin (IDP) durumu, ifade ve basın özgürlüğü, çalışma hakkı, sığınmacı ve mültecilerin durumu ile insan ticaretiyle mücadele konularında ülkemizdeki gelişmeler hakkında tamamlayıcı açıklamalarda bulunulmuştur.

11 Mayıs
Avrupa Konseyi (AK) 120. Bakanlar Komitesi Toplantısı Strazburg’da yapılmıştır. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı sözkonusu toplantı sırasında, Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Avrupa Konseyi’nin reform süreci, Gürcistan’daki ihtilaf sonrasında Avrupa Konseyi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Geleceği başlıklı Yüksek Düzeyli Konferansın izlenmesi gibi konular ele alınmıştır. Sayın Bakanımızın ana konuşmacı olarak katıldığı çalışma yemeği esnasında, AK’ın Bosna-Hersek’teki Stratejik Rolü ve Sorumluluğu başlıklı gündem maddesi de görüşülmüştür.

11-12 Mayıs
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret çerçevesinde Ankara’da Türkiye-Rusya Federasyonu İş Forumu düzenlenmiştir.
Sözkonusu ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmalar şunlardır:
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahasında bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma,

2. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı arasında Karadeniz Bölgesindeki Ham Petrolün Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattının Önceliği Temel Alınarak Güvenli Taşınmasına Yönelik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

3. Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Kavkaz ve Samsun Limanları Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Anlaşma,

4. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi Arasında Karşılıklı Olarak Bitkisel Kökenli Ürünlerin Satışı Sırasında Bitki Sağlığı Şartlarına Uyulması Önlemleri Konusunda Mutabakat Zaptı,

5. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi Arasında Tahıl ve Ürünlerinin Kalite ve Güvenilirliğinin Sağlanması Konusunda Memorandum,

6. Türkiye’den RF’na Kanatlı Eti ve İşlem Görmemiş Kanatlı Et Ürünleri Gönderme Şartları Konusunda, T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi Arasında Mutabakat Zaptı,

7. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile RF Tarım Bakanlığı Arasında İşbirliği Memorandumu,

8. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RF Federal Turizm Ajansı Arasında 2010-2011 yılları için Turizm Alanında İşbirliği Programı,

9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine ilişkin Usullere Dair Anlaşma.

11-12 Mayıs
Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Sredoje Novic’in ülkemizi ziyareti sırasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.

11-12 Mayıs
Devlet Bakanı Sayın Faruk Nafız Özak, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Beden Eğitimi Kurumu Başkanı Ali Saedlou’nun davetine icabetle, İran'ı ziyaret etmiştir.

13 Mayıs
Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Konuk Bakan, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından da kabul edilmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştır.

13-14 Mayıs
İstanbul’da düzenlenen “Karadeniz 2. Petrol ve Gaz Zirvesi”ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, Moldova Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Violeta Ivanov, Romanya Ekonomi, Ticaret ve İş Ortamı Bakanı Adriean Videanu, Ukrayna Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Volodymyr Ignashchenko ve KEİ Genel Sekreter Yardımcısı Traian Chebeleu başta gelmek üzere 20’ye yaklaşık ülkeden toplam 329 katılımcı iştirak etmiştir.

13-15 Mayıs
TBMM Başkanvekili Sayın Meral Akşener, Stokholm’de düzenlenen AB Parlamento Başkanları Toplantısı vesilesiyle İsveç’i ziyaret etmiştir.

14-15 Mayıs
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun davetine icabetle beraberinde Dışişleri, Ekonomi, Ticaret, AB, İçişleri, Eğitim, Ulaştırma, Enerji, Kültür, Turizm ve Çevre’den sorumlu Bakanlar ile işadamlarının da dahil olduğu bir heyetle Atina’yı ziyaret etmiştir.

Ziyaret vesilesiyle, ülkemiz ile Yunanistan arasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) Başbakanlar düzeyindeki ilk toplantısı Sayın Bakanların da katılımıyla iki ülkenin ortak kabine toplantısı şeklinde gerçekleşmiştir. Sözkonusu toplantı sonucunda, Sayın Başbakanların imzaladıkları “Ortak Deklarasyon” dahil toplam 22 mutabakat metni akdedilmiştir. Bu çerçevede “Hususi Pasaportların Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Ortak Bildiri” de imzalanmıştır.

Sayın Başbakanımız ziyaret kapsamında, Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas, Parlamento Başkanı Petsalnikos ve Başbakan Papandreu başta olmak üzere çok sayıda görüşme gerçekleştirmiş, aralarında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan soydaş milletvekillerinin de yer aldığı bir heyeti kabul etmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, Yunanistan Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Tina Birbili ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme sonunda, ülkemiz ile Yunanistan arasında ortak bir Enerji Çalışma Grubu kurulması, çevre ve su alanında bir ortak deklarasyon dahil olmak üzere doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ormancılık alanlarında işbirliği tesis edilmesine ilişkin birer Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ve Yunanistan Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanı Anna Diamantopoulou tarafından bir Ortak Bildiri yayınlanmıştır.

Kültür alanında işbirliğini öngören “Ortak Bildiri” ise Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay ile Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanı Pavlos Yeroulanos tarafından yayınlanmıştır.

Ayrıca, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Yunanistan Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Araştırma ve Teknoloji Genel Sekreterliği arasında İşbirliği Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır.

16-17 Mayıs
Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Tahran’a bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Bu çerçevede, İran’ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümü yolunda, aynı zamanda bir güven arttırıcı önlem olarak Tahran Araştırma Reaktörü’ne nükleer yakıt temini konusunda ülkemiz, Brezilya ve İran arasında yapılan müzakerelerin sonucunda hazırlanan Ortak Bildiri; müteakiben Tahran’a giden Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın iştirakiyle gerçekleştirilen Üçlü Zirve’nin ardından, adıgeçenlerin huzurunda Sayın Bakanımız ile Brezilyalı ve İranlı muhatapları tarafından imzalanmıştır.

16-19 Mayıs
Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Füzuli Alekberov ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in davetine icabetle ülkemizi ziyaret etmiştir.

17 Mayıs
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Müsteşar Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun da yer aldığı bir heyetle Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Sayın Başbakanımızı kabulünden sonra heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret vesilesi ile Bakü Atatürk Anıtı’nın açılışı da yapılmıştır.

Ardından, günübirlik bir ziyaret için Batum’a geçen Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili ile görüşmüş ve Türk yatırımıyla Batum’da inşa edilen Sheraton Oteli’nin açılışını yapmıştır.

17-22 Mayıs
Cenevre’de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi’ne katılan Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, ülkemiz ile Meksika arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’nı imzalamıştır.

18 Mayıs
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Brüksel’de gerçekleştirilen “Aday ülkelerle AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN) arasındaki Bakanlar Diyaloğu Toplantısı”na katılmıştır.

18 Mayıs
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 6. AB-LAK Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid’i ziyaret etmiştir.

Anılan Zirve’de, aday ülkelere ilk kez tanınan konuşma hakkı kapsamında, Sayın Başbakanımız, ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası hakkında bir konuşma yapmıştır.

Sayın Başbakanımız, sözkonusu Zirve vesilesiyle gerçekleştirdiği ikili temaslar kapsamında da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile biraraya gelmiştir.

18-21 Mayıs
Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’yi ziyaret eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek, ABD Adalet Bakanı Eric Holder, ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg ile görüşmelerde bulunmuştur.

18-21 Mayıs
Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’yi ziyaret etmiştir.

Bu çerçevede, Sayın Bakan, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Büyükelçi Ron Kirk, Ticaret Bakan Vekili Dennis Hightower ve Dışişleri Bakanlığı Ekonomi, Enerji ve Tarım konularından sorumlu Müsteşarı Robert Hormats ile görüşmüştür.

19-22 Mayıs
Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Hashim Thaçi, beraberinde Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanı, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı, Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı olduğu halde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Konuk Başbakan, Sayın Başbakanımızla başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunduktan sonra, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nu kabul etmiştir.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında, “Kara Yoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”, “Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, “Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü” ve ”Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır.

20 Mayıs
Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin, resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre’yi ziyaret etmiştir.

21-22 Mayıs
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, İstanbul’da düzenlenen Somali Konferansı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’u kabul etmiştir. 22 Mayıs 2010 tarihinde de Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Ban Ki-moon, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile de ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.

22 Mayıs
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemizi ziyaret etmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel konular ele alınmıştır.

23-26 Mayıs
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in davetine icabetle, Kazakistan’ı ziyaret etmiştir. Anılan ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Başbakan Karim Masimov, Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev ve Meclis Başkanı Ural Muhammedjanov ile ayrı ayrı biraraya gelmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerde Kazak tarafı ekonomi ve enerji konuları öncelikli olmak üzere her türlü işbirliğine açık olduklarını çeşitli vesilelerle vurgulamışlardır.

23-27 Mayıs
Suudi Arabistan Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcısı ve Askeri İşler Genel Müfettişi Prens Khaled Bin Sultan Abdulaziz Al Saud ülkemizi ziyaret etmiştir. Prens Khaled askeri makamlarımızla gerçekleştirdiği temasların yanısıra Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından da kabul edilmiştir.

24-26 Mayıs
Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Kgalema Motlanthe, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bir Bakan, üç Bakan Yardımcısı ve çok sayıda işadamından oluşan bir heyetle ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik Ortak Bildiri yayınlanmıştır.

Ziyaret sırasında adıgeçene eşlik eden heyette yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Dr. Blade Nzimande, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

25 Mayıs
Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VII. Dönem toplantısı ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) istikşafi görüşmeleri Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sergiy Tigipko’nun eş-başkanlıklarında İstanbul’da yapılmıştır.

25-28 Mayıs
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Jörg Bode ülkemizi ziyaret ederek Ankara, İzmir ve İstanbul’da temaslarda bulunmuştur.

26-28 Mayıs
Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Rainer Brüderle, beraberinde üç Federal Parlamento üyesi, 20 işadamı ve basın mensuplarından oluşan bir heyetle ülkemizi ziyaret etmiştir. Bakan Brüderle, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün ve Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış’la görüşmüştür.

26-30 Mayıs
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’yı ziyaret etmiştir. Sayın Başbakan, Sao Paolo’da yeni faaliyete geçen Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını yapmış, çok sayıda Türk ve Brezilyalı işadamının katılımıyla düzenlenen İş Forumu’na katılmış, uçak üreticisi EMBRAER’in fabrikalarını ve Petrobras’ı ziyaret etmiştir.

Sayın Başbakanımız, Brasilia’da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşmüştür.

Sözkonusu ziyaret vesilesiyle, Brezilya ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkaran Stratejik Ortaklık Eylem Planı imzalanmıştır. İki ülke arasında ayrıca, Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması, Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile Türkiye-Brezilya Dışişleri Bakanlıkları arasında Memur Değişimi Anlaşması imzalanmıştır.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya resmi ziyaretini takiben 28-29 Mayıs tarihlerinde Rio de Janeiro’da düzenlenen Medeniyetler İttifakı Rio Forumuna katılmıştır. Ülkemiz heyetinde Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın da yeralmıştır.

Sayın Başbakanımız, Forum esnasında Katar Emiresi Şeyha Mozah ile bir ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

Sayın Bakanımız ise Ürdün, Sırbistan, Arjantin ve Filistin Dışişleri Bakanları ve İKÖ ve AGİT Genel Sekreterleri ile ikili görüşmelerde bulunmuştur.

27-28 Mayıs
OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı Paris'te gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan başkanlığındaki heyetle iştirak edilmiştir. İtalya'nın Başkanlığı, Norveç ve Avustralya'nın Başkan Yardımcılığı altında, "From Recovery to Sustained Growth" ana teması altında gerçekleştirilen sözkonusu toplantıya OECD üyeliğini kazanmış olan Şili ve 10 Mayıs 2010 tarihli Konsey toplantısında üyeliğe davet edilmiş olan Estonya, İsrail ve Slovenya, OECD ile üyelik müzakereleri henüz devam etmekte olan Rusya Federasyonu ile derinleştirilmiş işbirliği programında yer alan Brezilya, ÇHC, Endonezya, Güney Afrika ve Hindistan da katılmışlardır.

27-28 Mayıs
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yapılacağı ülkenin belirleneceği oylama ve seçim programına katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre şehrini ziyaret etmiştir. Sözkonusu oylama sonucunda EURO 2016 Avrupa Şampiyonası’nın evsahipliğini Fransa kazanmıştır.

28 Mayıs
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 22. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Sofya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, ülkemizi temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün başkanlığında bir heyet katılmıştır.