Marshall Adaları'nın Ekonomisi

Pasifik Okyanusu’nun ortasında 24 mercan atol adasında yaklaşık 70.000 nüfusa sahip Marşal Adaları’nın ekonomisinin belkemiğini ABD’den sağlanan yardımlar (gelirlerin yaklaşık %80’ini) oluşturmaktadır. ABD ile imzalanan Bağımsız Birlik Anlaşması (COFA) uyarınca, ABD, 2023 yılına kadar bu ülkeye her yıl 70 milyon ABD Doları yardımda bulunmaktadır. Diğer fonlarla birlikte bu rakam 100 milyon ABD Doları’nı bulabilmektedir.

Ayrıca, ABD’nin, Kwajalein Adası’nda bulundurduğu “Ronald Reagan Balistik Füze Deneme Sahası” yerel ekonomi açısından önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürmektedir.

Kısıtlı tarımın yanısıra, el işleri ve balıkçılık temel geçim kaynaklarıdır. Bölgedeki ada devletlerinin belli başlı gelir kaynağını oluşturan balıkçılık sektörü halihazırda büyük ölçüde diğer ülkelere ait büyük şirketlere balıkçılık izni verilmesi şeklini alsa da, bu modelin ülkelerin ekonomik gelişmesi ve kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından uygun olmadığı bazı yetkililerce dile getirilmektedir.

Marşal Adaları, yeraltı kaynaklarından yoksundur ve ithalatı ihracatının çok üzerindedir. Ülke gelirlerinin bir bölümü de Tayvan’dan sağlanan yardımlar oluşturmaktadır.

Marşal Adaları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arsında bulunmakta, konuyla ilgili olarak düzenlenen bölgesel ve uluslararası platformları yakından takip etmektedir.