Maldivler'in Siyasi Görünümü

26 Temmuz 1965 tarihinde bağımsızlığını elde eden Maldivler Cumhuriyeti başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Şeriat hukuku ile İngiliz medeni hukukunun biraraya getirilmesiyle oluşturulan karma bir yasal sisteme sahiptir. Yaklaşık 200’ü meskun, toplam 1.192 adadan oluşan ülke 21 idari bölgeye ayrılmıştır.

Cumhurbaşkanı 5 yıllığına doğrudan halk tarafından seçimle göreve gelmekte, en fazla iki dönem için seçilebilmektedir. İki turlu yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2013 Kasım ayında tamamlanmıştır. Müteakip seçimlerin Eylül 2018’de yapılması öngörülmektedir. Cumhurbaşkanı Abdulla Yameen Abdul Gayoom, ilk beş yıllık görevini yerine getirmektedir.

Halk Meclisi (Parlamento) tek kamaralı olup, 85 sandalyeden oluşmaktadır. Meclis üyeleri beş yıllığına seçilmektedir. Son genel seçimleri 22 Mart 2014 tarihinde yapılmıştır.