Ülke Künyesi

Ülke Adı
Maldivler Cumhuriyeti

Başkent

Male

Nüfus

417.492 (2016)

Yüzölçümü
Maldivler 1.192 ada üzerine kurulmuş küçük bir ülkedir. Toprakları 300 km², deniz alanı dahil 90.000 km²’dir.

Cumhurbaşkanı

Abdulla Yameen Abdul Gayoom
(Aynı zamanda Hükümet Başkanı)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Abdulla Jihad

Dışişleri Bakanı

Dr. Mohamed Asim

Konuşulan Diller
Maldiv Divehi
(Sri Lanka’da konuşulan Sinhala’nın farklı bir lehçesidir)

Para Birimi

15.37 Rufiyaa (MVR) =
1 Dolar
(2017)

GSYİH

4,224 milyar Dolar
(2016)

Etnik Yapı

En büyük etnik grubu oluşturan Divehiler, Sinhalalarla aynı kökenden gelmekte olup Güney Hintliler, Araplar, Malaylar ve Siyahilerle karışmış bir topluluktur.

Önemli Siyasi Partiler

Adhaalath Party (AP)
Dhivehi Rayyithunge Party (DRP)
Maldives Development Alliance (MDA)
Maldivian Democratic Party (MDP)
Progressive Party of Maldives (PPM)
Republican (Jumhooree) Party (JP)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar:

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Küçük Ada Devletleri İttifakı (AOSIS), Kolombo Planı (CP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), G-77, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) (STK’lar), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRCS), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Parlamentolar Arası Birlik (IPU), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (OPCW), Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC), Güney Asya Müşterek Çevre Programı (SACEP), Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Evrensel Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO).