Ülke Künyesi

Ülke Adı
Maldivler Cumhuriyeti

Başkent

Male

Nüfus

409.163 (2015)

Yüzölçümü
Maldivler 1.192 ada üzerine kurulmuş küçük bir ülkedir. Toprakları deniz dahil 115.300 km²

Cumhurbaşkanı

Abdulla Yameen Abdul Gayoom
(Aynı zamanda Hükümet Başkanı)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Abdulla Jihad

Dışişleri Bakanı

Dr. Mohamed Asım

Konuşulan Diller
İngilizce, Maldiv Divehi
(Sri Lanka’da konuşulan Sinhala’nın farklı bir lehçesidir)

Para Birimi

15.37 Rufiyaa (MVR) =
1 Dolar
(2017)

GSYİH

3,143 milyar Dolar
(2015)

Etnik Yapı

Güney Hintliler, Sinhalalar, Araplar

Önemli Siyasi Partiler

Adhaalath Party (AP)
Dhivehi Qaumee Party (DQP)
Dhivehi Rayyithunge Party (DRP)
Gaumee Itthihaad Party (GIP)
Islamic Democratic Party (IDP)
Maldives Development Alliance (MDA)
Maldives National Congress (MNC)
Maldives Reform Movement (MRM)
Maldivian Democratic Party (MDP)
Maldivian Labor Party (MLP)
Maldivian Social Democratic Party (MSDP)
Meedhu Dhaaira
People's Alliance (PA)
People's Party (PP)
Poverty Alleviation Party (PAP)
Progressive Party of Maldives (PPM)
Republican (Jumhooree) Party (JP)
Social Liberal Party (SLP)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar:

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Küçük Ada Devletleri İttifakı (AOSIS), İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth), Kolombo Planı (CP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), G-77, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) (STK’lar), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRCS), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Parlamentolar Arası Birlik (IPU), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), İslam Konferansı Örgütü (OIC), Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (OPCW), Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC), Güney Asya Müşterek Çevre Programı (SACEP), Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Evrensel Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO).