Maldivler'in Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2015)

GSYİH (milyar $)

3.2

Enflasyon Oranı (%)

2.3

Reel GSYİH Büyüme Oranı

7.6

İşsizlik Oranı (%)

9

Nüfus (bin)

351

İhracat (milyon $)

330

Nüfus Artış Hızı (%)

İthalat (milyar $)

1.728

Kişi Başına GSYİH (ABD $)

7290

Ülkedeki Türk Firma sayısı

0

Kaynak: Yeni Delhi Büyükelçiliği, Ekonomi Bakanlığı, EIU, Dünya Bankası

317.000 kişilik nüfusuyla dünya ülkeleri arasında 176. sırada bulunan Maldivler, IMF verilerine göre halihazırda dünyanın 171. büyük ekonomisidir.

Başlıca Ticaret Ortakları: Tayland, Sri Lanka, Singapur, BAE, Hindistan

Başlıca İhracat Kalemleri: Balık ve balık ürünleri

Başlıca İthalat Kalemleri: Yakıt, yağlar, makine ve elektronik ürünler

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Maldivler’le İthalat ve İhracat Rakamları

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İhracatımız

(milyon $)

7.5

7.9

7.1

5.9

7.8

18,20

35

İthalatımız (bin $)

11

1

2

77

1

2

0.5

Hacim

7.5

7.9

7.1

6

7.8

18.22

35.5

Denge

7.5

7.9

7.1

5.1

7.8

18.00

34.5

Kaynak: TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Demir-çelik, nişasta ve malt

Başlıca İthal Ürünlerimiz: -

İki ülke arasında halihazırda ikili işbirliği mekanizması bulunmamaktadır.

Maldivler’de faaliyet gösteren Türk firması mevcut değildir.

Turizm: Turizm gelirleri, Maldivler ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Hâlihazırda turizm sektörü gelirleri gayrisafi yurtiçi hâsılanın % 28’ini, döviz girdisinin ise % 60’tan fazlasını oluşturmaktadır. THY, 24 Kasım 2012 tarihi itibariyle İstanbul-Male uçuşlarını başlatmıştır. Uçuşlar halen haftada üç gün olarak sürdürülmektedir.