Ülke Künyesi

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

Başkent

Vientiane

Nüfus

7,019 milyon

Yüzölçümü

236,800 km2

Devlet Başkanı

Bounnhang Vorachit

Başbakan

Thongloun Sisoulith

Dışişleri Bakanı

Saleumxay Kommasith

Konuşulan Diller

Lao dili (resmi dil)

Para Birimi
1 USD = 8014 LAK (Lao Kip)

GSYİH

13,76 milyar ABD Doları (2016)

Etnik Yapı

Lao Loum % 68, Lao Theung % 22, Lao Soung (Hmong ve Yao dâhil) % 9, etnik Vietnamlı ve Çinliler % 1; 49 adet resmen tanınan etnik kabile yaşamaktadır.

Önemli Siyasi Partiler

Laos Halk Devrimci Partisi (Lao People’s Revolutionary Party-LPRP)
(Tek partili sistem mevcuttur.)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler (UN)

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)

Asya Kalkınma Bankası (ADB)

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) (gözlemci)

Parlamentolararası Birlik (IPU)